Kyllästyminen pitkässä parisuhteessa,

Perjantai 3.3.2023 - Erityistason seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Tapahtuuko näin pitkässä parisuhteessa? Voi olla, tai voi olla, että ei todellakaan. Nyky-yhteiskunnassa on paljon ilmiöitä, jotka tukevat lyhyeen ja kärsimättömään kohtaamiseen, asettautumattomuuteen. Elämä on hektistä oman itsen sisällä sekä itsen ympärillä. Myös ihmissuhteiden olen kuullut olevan kertakäyttökulttuuria, ei malteta. Tämä on minun mielestäni surullista. Me olemme tuntevia ihmisolentoja, emme halpaketjun sieluttomia hahmoja.

Tuttavani kysyi minulta, olenko kyllästynyt puolisooni koskaan. Olemme siis olleet yhdessä 24 vuotta.

Aika ajoin olen pysähtynyt pohtimaan tätä asiaa meidän suhteemme varrella ja vastaus on aina sama:

Kuinka voisin olla kyllästynyt, kun en vieläkään tiedä kaikkia hänen olemuspuoliaan, en syvyys- enkä sivuttaissuunnassa. En tiedä mitä kaikkea tuo vierelläni kulkeva ihminen on ja millaisia sisäisiä maailmoja hän itsessään kantaa. Olen utelias edelleenkin tutustumaan häneen ja tunnustelemaan millainen hän on meidän yhteisesti jaetussa todellisuudessamme ja millainen omassa todellisuusmaailmassaan.

Näkökulma vaihtuu, kun katson häntä hieman etäältä, silloin kun tarkastelen hänen olevan omissa puuhissaan, tavanomaisesta poikkeavassa ympäristössä tai kun katson ikään kuin pinnan alle, avoimen uteliain mielin. Moni asia riippuu näkökulmasta. Jos katsoo aina samasta kohdasta, samaa kohtaa ja samasta näkökulmasta, niin mikä ja kuka vain näyttää ajan mittaan kyllästyttävältä ja yksiulotteiselta. On ihanaa, että meissä ihmisissä on monta eri tasoa mistä tarkastella. Olemme moniulotteisia olentoja.

Ja kiinnostava kysymys on se, että jos kyllästyy, niin mihin itse asiassa on kyllästynyt? Itseen, suhteessa toiseen? Toiseen suhteessa itseen? Johonkin puuttuvaan tunteeseen mikä on jo ajan mittaan sulautunut osaksi yhteistä? Itseen, omaan näkymään suhteen sisällä? Se millaiseksi on yhteisen taipaleen aikana muututtu? Vai mihin?

Totta kait yhteinen jaettu arki joskus kyllästyttää, myös me ihmiset arjen keskellä, sekä se millaiseksi arki on muotoutunut, varsinkin jos siinä ei ole tarpeeksi tilaa palautumiselle ja nautinnoille, yhdessäololle. Sehän on vähintäänkin normaalia ja inhimillistä - kyllästyminen arkeen mikä ei ravitse, joka heijastelee myös ihmissuhteisiin. Silloin täytyy muuttaa jotakin. Täytyy yhdessä pohtia mikä on uusi suunta ja millaisia pieniä asioita voi arkeen tuoda, jotta sen laatu kohenee ja uusia näkökulmia suhteessa toiseen voi syntyä. Kun itselläni on näin tapahtunut montakin kertaa kahdenkymmenenneljän vuoden aikana, niin tällöinkään kyllästymisen kohde ei ole ollut puolisoni.

Puolisoni (ihmisten yleensäkin) loputtomista tasoista muistuttaa minua se, kun muutaman kerran olen saanut nähdä hänessä sellaisia puolia, jotka ovat olleet äärettömän mielenkiintoisia ja vain pieniä hetkiä pinnalla olevia. Näissä hetkissä olen saanut todistaa jotakin hyvin totta olevaa, riisuttua ja hänen autenttista tapaansa ilmentää omaa itseään. Hän on ollut kauniisti paljas. Nämä kokemukset lisäävät mielenkiintoani ja muistuttavat siitä, että vaikka yhteinen taival on ollut jo pitkä, arvoituksia silti edelleen on, niin hänessä kuin itsessänikin. Meissä yhdessä.

Olen kuullut puhuttavan, että pitkässä parisuhteessa elävät voivat usein pelkästään toisen katseesta, kehon kielestä tai tavasta olla, jo tietää mitä toinen tarkoittaa, ajatellen sen olevan ajan mittaan tylsää. Osittain olen tästä samaa mieltä – sitä on herkistynyt toisen äärellä vuosien ajan. On saanut opetella mitä mikäkin tarkoittaa, kuitenkin ilman että koskaan voisi olettaa itsestäänselvyytenä asioita. Olla siis herkkänä toiselle mutta ei totuutena toisen sisintä tietäen.

Ajattelen, että pitkässä parisuhteessa on nimenomaan mahdollisuus katsella rauhassa, ilman kiirettä, ilman painetta tulla valmiiksi. Voi olla ja voi muuttua, jos näihin on suhteen sisällä lupa. Yhteisesti luotu tila on tutkimuskenttä, josta ei aiheet lopu.

Kiinnostaa myös se, kuinka itse olen suhteessa häneen ja meidän yhteiseen tilaamme ja tapaamme olla. Kuinka ajan mittaan peilaudumme toisistamme, sillä sekin on muuttuva elementti vuosien varrella, näkökulmien vaihtaja.

Turvallisuus ja ennakoitavuus tuo pitkään parisuhteeseen levollisuutta, nostaen näiden arvoa suhteen sisällä. Omasta kokemuksestani nämä ovat vahvasti yhteydessä toiseen kyllästymättömyyteen, arvostaen toisen arkiminän syvästi tunnettavuutta, jonka on vuosien varrella saanut rakentaa.

Olen syvästi kiitollinen pitkästä parisuhteestani, sen luovuuden ja kasvun vaiheista, myrskyistä ja karikoista. Olen kiitollinen sen turvallisesta ja pehmeästä pesästä, jossa saan levätä, olla kotona.

Tämä tuttavani kysymys oli ihana, sillä se palautti itseäni kirjoittamaan juuri niiden asioiden äärelle mitä haluankin tuoda esiin, niiden, joista minulla on kokemusta, sillä kokemus tuo levollisuuden jakamiseen. Kiitos.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pitkä parisuhde, ihmissuhde

Kehorauha parisuhteessa,

Sunnuntai 9.10.2022 - Erityistason seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Kirjoitan aiheesta, joka toivottavasti herättää teissä lukijoissa ajatuksia ja pohdintoja, sillä koen tämän olevan hurjan tärkeä asia.

Kehorauha on sanana rauhallinen, pehmeä ja lempeä. Sen tunnelma kuvastaa mielestäni hyvin sitä, mikä tila olisi ihana olla myös (ainakin valtaosan ajasta) omassa kehossaan asustaessa – lempeän rauhallinen, seesteinen ja omassa kehossaan oleva. 

Kehorauha on jokaisen ihmisen perusoikeus. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella on lupa olla tyytyväinen kehoonsa ja nauttia siitä juuri sellaisenaan kuin se on, ilman toisen ihmisen minkäänlaista kommentointia tai arvostelua. Kehorauha on oman sekä toisen tilan kunnioittamista, niin puheen, lähestymisen kuin kosketuksenkin tasolla.

Kehorauha on myös itselleen luvan antamista olla juuri sellainen kuin on, ilman jatkuvaa itseensä kohdistuvaa muokkaamisen ja arvostelun tarvetta. Kehorauhaan voi sisältyä myös kunnioitus oman kehon viisautta kohtaan sekä kehon tarpeiden ja tuntemusten kuuleminen. Kehoyhteys vahvistaa kehorauhaa, sen merkityksen hahmottamista omalle itselleen esimerkiksi omien rajojen hahmottamisen kautta.

Miten kehorauha voi näyttäytyä parisuhteen sisällä?

Tietysti kehorauha parisuhteessa on kaikkea tuota mitä yllä olevassa tekstissä jo pohdinkin. Kehorauha ulottuu hyvin syville tasoille silloin kun olemme intiimissä suhteessa toisen kanssa.

Kehorauha, niin itsen kuin toisenkin, tulisi näkyä jo siinä, kuinka toista lähestytään – rynnätäänkö toisen tilaan vai lähestytäänkö hienovaraisesti, toisen ja omaa, sen hetkistä tunnelmaa aistien? Kehorauhan tunnustelun kautta voi syntyä hienovaraista, näkymätöntä vuorovaikutusta kahden ihmisen välille.

Toisen kehon koskettaminen on jo selkeästi toisen tilaan menemistä ja sen vuoksi koskettaminen tulisi aina olla kunnioittavaa ja sydänlähtöistä, sellaista, josta voi tuntea toisen arvostuksen, hyvää ja kaunista tarkoittavan aikeen. Parisuhteessa kehorauhaan liittyy myös vahvasti turvan kokemus, se että voi tuntea olevansa toisen kanssa turvassa, niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla on elintärkeää suhteen jatkuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Toisen lähellä tulee olla turvallista kehoilla, ilman että siinä on arvostelevaa sävyä tai tunnetta, että tulisi olla jotenkin toisenlainen. Oma keho on aina yksityinen asia, vaikka kehollisuutta jakaakin toisen kanssa esimerkiksi seksin muodossa.

Varsinkin pitkässä parisuhteessa tulee näkyväksi se fakta, että kehot muuttuvat elämän aikana. Elämme elävässä kehossamme, jossa näkyy eletty elämä. Tämän hyväksyminen ja kunnioittaminen suhteessa itseen sekä toiseen, on hurjan tärkeää, sillä se syventää turvan kokemusta, voi luottaa siihen, että saa olla toisen kanssa omana itsenä ja on arvostettu juuri sellaisena kuin elämän siinä hetkessä on. Tämä antaa mielen sisään luonnollista tilaa muuttua elämän mukana.

Toiselle ihmiselle puhuminen tulisi aina olla sellaista, jossa sanojen sisällä ei ole vihjailua, toisen nöyryyttämistä tai halveksivaa sävyä, ei rivien väleihin piilotettuja viestejä, sillä sanat voivat rikkoa kehorauhaa rajusti ja jättää syvät haavat. Joskus myös hiljaisuus voi olla toisen kehorauhan loukkaamista. Hiljaisuuteenkin voi sisältyä viesti. Toki tilanteet ovat useinkin tulkinnan varaisia ja vastuu omista sanoista on aina sen kantajalla. Myös tulkitsijan kokemus on oman tunnetilojen läpäisemää.

Parisuhteen alussa tulee ehkä helpommin kysyttyä lupaa kosketukseen tai erilaisiin seksin muotoihin. Pitkässä parisuhteessa tavat ja tottumukset ovat jo hioutuneet, ne ovat turvallisen toistuvia kuvioita, jolloin ajatus luvan kysymisestä voi unohtua kokonaan. Minusta on kaunista, jos jo pitkään yhdessä olleet kysyvät aika ajoin toiselta luvan intiimiin yhdessäoloon, siinä tapahtuviin asioihin. Se muistuttaa luottamuksesta ja kunnioituksesta mitä tunnemme toisiamme kohtaan sekä avaa tilan, johon voi olla helpompaa tuoda oma mielipide esiin, ”ehkä voisitkin tehdä näin, tuon tutun jutun sijaan” ja näin ollen voi löytää yhdessä jotakin uutta ja ihanaa itsestä sekä toisesta ja kehorauha säilyy syvän kunnioituksen tilassa.

Lienee tärkeintä on aina yksilön hyvinvointi, riippumatta siitä minkä kokoinen, muotoinen ja mallinen on, kunhan viihtyy omissa nahoissaan, omassa matkassaan ihmisenä olemisen ihmeellisyydessä.

Terkuin Emma

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kehorauha, kunnioitus, rajat, parisuhde

Minä tarvitsen sinua!

Tiistai 16.8.2022 - Erityistason seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Tuntuu, että jo jonkin aikaa nykyajan trendi on ollut ihmisen itsekseen 

joutsenet.jpg pärjääminen, itseriittoisuus itse itselle. Yhteiskunta on luonut mielikuvaa upeasta ihmisestä, joka pärjää kaiken mahdollisin tavoin yksin, ilman riippuvuutta kehenkään tai mihinkään.

Kyllä, tässä on hyviä elementtejä, itsekseen pärjäämisessä.
Ymmärrän myös, että toisen varaan rakennettu oma minuus tai sairaalloinen riippuvuus toisesta ihmisestä kertoo syvistä haavoista,
joita voi olla hyvä tarkastella elämän aikana mutta yhtä lailla voi haavoista kertoa toiseen ihmiseen kiinnittymättömyyden haastavuus. Ideaalikuva itseriittoisesta ihmisestä voi myös olla haasteena sillan rakentamiselle kohti toista, yhteyden muodostamiselle, yhteyden kokemiselle ja yhteyden ylläpitämiselle. Ei uskalleta rentoutua omaan tarvitsevuuteen.

Joskus saatamme unohtaa sen tosiasian, että meillä ihmisillä on inhimillinen tarve tarvita toinen toisiamme. Olla itsekin tarvittu ja haluttu. Meillä on sisäsyntyinen tarve tunneyhteyteen ja siihen, että yhteys on olemassa itselle rakkaisiin ihmisiin, sillä se on suurin turvallisuuden ja tunteen lähde. Tämä on mielenkiintoinen asia parisuhteen sisällä olevaa yhteyttä tarkasteltaessa, se kuinka molemmat osapuolet antautuvat yhteyden olemassaoloon ja kuinka vaalia sen elävyyttä.

Parisuhteessa, varsinkin pitkässä parisuhteessa, tulee aikoja, jolloin on kaukana toisesta. Arki on ajautunut väliin ja puhumattomat sanat ovat jo liian voimakkaita sivuutettaviksi, ne huutavat häiritsevästi, yhteyden estäen. Käsillä on hetki, joka vaatii kohtaamista, toiseen päin kääntymistä.

Kuinka ihmeessä yhteyden palauttaminen onnistuu kerta toisensa jälkeen, vuodesta toiseen?

Yhteyden kokemus rakkaaseen on usein yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin lähteistä. Se on turvan kokemusta lisäävä elementti ja se vaikuttaa arjessa jaksamiseen olennaisella tavalla. Kun yhteys toiseen on olemassa se synnyttää tunteen, että ymmärtää toista ja tulee itse ymmärretyksi. Tunteen, että olemme ikään kuin samalla puolella.

Yhteyden puuttuminen puolestaan saattaa heiluttaa perusturvan kokemusta ja herättää hätätilan ihmisen hermostotasolla. Nousee pelko, että tulee hylätyksi ja asetelma vastakkain asettelusta syntyy. Venynyttä ja katkennutta yhteyttä on onneksi mahdollista korjata. Olennaista on uskaltaa jakaa omia tuntemuksia, olla herkkä ja haavoittuva. Kun kumpikin tunnistaa oman tarvitsevuutensa ja pystyy rentoutumaan siihen, se luo hyvät lähtökohdat aina uudelleen ja uudelleen yhteyden palauttamiseen.

Läheisyys ja yhteys palautuu nopeammin, jos molemmat ovat tilanteessa omasta halustaan, tavoitteena yhteinen hyvä, samaan suuntaan katsominen.

Pitkä parisuhde vaatii tietoista valintaa yhteyden palauttamisesta aina uudestaan ja uudestaan. Kun sen valinnan tekee, on ensin asetuttava oman itsen äärelle, päästää toinen taas lähelle ja mennä toisen lähelle, tällöin ollaan matka yhteyden palauttamiseksi jo aloitettu. Tärkeää on huomata toisen kurottautuminen kohti yhteyden korjaamista.

Keinoja yhteyden palauttamiseksi:

Kehoilun, ihoilun, yhdessä alasti olemisen kautta, hetkessä, jossa seksi ei välttämättä ole tavoitteena, vaan itsen ja toisen äärelle pääseminen, on yhteyden palauttamisen yksi parhaista keinoista. Ihokontakti vahvistaa luottamusta, sillä kosketus on voimakas sanattoman viestinnän väline ja iho on suurin tuntoelimemme. Se aistii hyvin hienovaraisenkin kosketuksen. Tässä hetkessä viipyilevä, hellä ja kuuleva kosketus edesauttaa yhteyden palautumista.

Jos uskaltautuu antamaan tilanteen olla autenttinen, voi huomata kuinka se elää – voi tuntea, että yhteys palautuu ja hetken päästä taas venyy ja näkyväksi ilmeentyy haastavia, purkamattomia tunteita, luoden ikävän tuntuista tunnelmaa.

Puhukaa tai olkaa hiljaa mutta olkaa yhdessä. Olkaa molemmat vahvasti olemassa tuossa hetkessä.

Joskus silmiin katsomisessa lepääminenkin alkaa rakentamaan yhteyttä takaisin, kun uskaltaa tulla katselluksi ja katsoa. On hurjan mielenkiintoista havainnoida yhteyden etääntymistä sekä sen palautumisen kaarta, kuinka se soljuu ja ilmeentyy taas tunnettavaksi, aistittavaksi.

Joskus voi olla haastavaa antaa aikaa yhteyden palautumiselle, varsinkin jos hätä ja pelko on olemassa. Silloin on tärkeää sanoittaa toiselle, että ”tässä minä olen. En hylkää sinua.”    Turvallisuutta lisäävää on itse muistaa ja muistuttaa toista, että yhteyden palautuminen onnistuu ajan ja tekemisen kautta.

Kun se on palautunut, asettuu arki taas enemmän kohdalleen. Se tuo läheisyyden ja yhteisen levollisuuden takaisin. Elämän haasteet kestää paremmin kun yhteys toiseen on olemassa vahvana ja vakaana.

Minusta on ihanaa tarvita puolisoani, tunnistaa ja tunnustaa oma tarvitsevuuteni sekä vahvan yhteyden kokemuksen merkityksellisyys. On kaunista vaalia yhteistä yhteyttämme ja huomata kuinka tämän pitkän parisuhteemme yhteys hoivaa ja korjaa niitä joitakin haavoja, joita on syntynyt varhaisina elinvuosinani.

 Vaikka tarvitsen ja haluan olla tarvittu, niin siltikin olen itsellinen ja itsenäinen ihminen. Tämä yhdistelmähän on vain elämää ihmiskokemuksessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: parisuhde, tarvitsevuus, ihmisyys

Läsnäolo seksissä

Sunnuntai 29.5.2022 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

”Päädyn seksissä aina yksin oman pääni sisään”. Näin hyvä ystäväni kuvasi läsnäolon haastetta seksin aikana.

Läsnäolo yleensäkään ei ole aivan helppo juttu, se on ihmisen mielelle haastavaa. Seksuaaliterapeuttina olen monen kanssa keskustellut siitä, että myös seksin aikana se voi olla haastavaa, sillä mieli lähtee herkästi askartelemaan esimerkiksi erilaisten arjen asioiden pariin tai matkustamaan fantasiamaailmoihin. Ja tiedänhän sen itsekin, omasta kokemuksestani. Lienee ratkaisevaa kuitenkin se, kuinka palauttaa itsensä takaisin tähän hetkeen aistimaan keholla seksin tuomia tuntemuksia ja kuinka rauhoittaa mieli kohtaamiseen. Uskaltaako olla kaikkinensa yhteisesti jaetussa hetkessä läsnä olevasti?

Kirjoitan tämän tekstin lähinnä cis-miehen ja cis-naisen näkökulmasta, heidän kohtaamisestaan, sillä levollisuus omaan kirjoittamiseen tässä tekstissä syntyy siitä mistä itse tiedän, kokemuksista, joita itse olen läpi elänyt. Kaikissa meissä ihmisissä on olemassa feminiini ja maskuliini energia, ne ovat ihmisyyden eri puolia eivätkä ole riippuvaisia oman sukupuolen tai sukupuolettomuuden kokemuksesta. Joten toivon, että pysyt tekstin matkassa mukana, riippumatta siitä kuinka oman ainutlaatuisen seksuaalisen olemuksesi koet.

Ystäväni toiveesta pysähdyin syvällisemmin pohtimaan, kuinka tuoda läsnäoloa seksiin ja rakasteluun, ja mitä läsnäolo hetkessä voi tarkoittaa. Aihe on syvä ja mielenkiintoinen sekä moniulotteinen. Teksti on muhinut pitkään, synnytellyt itse itseään ja hiljalleen tullut läsnä olevaksi. Tekstin lopussa kokoan selkeästi muutaman asian, joilla mahdollisesti voit lisätä läsnäoloa rakasteluun ja joista seksuaaliterapeuttina olen monen asiakkaan kanssa keskustellut.

Läsnäolo seksissä on oman käsitykseni mukaan mm. sitä, että on itsen ja toisen äärellä tietoinen omasta kehostaan, rajoistaan, jaetusta hetkestä sekä sitä, että molempien energiat ovat mahdollisimman täydesti läsnä juuri siinä missä olemme. Läsnäolo edellyttää turvan kokemista ja luottamusta jaetussa hetkessä. Se edellyttää, että yhteys itseen ja sen myötä myös toiseen on olemassa. Läsnä oleva seksi ei oleta eikä odota vaan luottaa siihen, että jokainen ottaa vastuun omista tarpeistaan ja haluistaan, sekä kertoo niistä toiselle. Tällöin kuulluksi tulemisen kokemus on ensiarvoisen tärkeää.

Läsnäolon hetki voi syntyä lyhyessäkin kohtaamisessa ja sen kautta voi kokea syvän tyydytyksen ja laajalti ravitun olon, tai läsnäoloon voi tiputtautua rauhallisen ajan ja yhdessä tutkimisen kautta. Ajattelen, että läsnäolon myötä seksin ravitsevuus muuttuu syvemmäksi ja täydemmäksi, ja sen kautta myös tunnetasot tulevat tyydytetyksi. Läsnä olevasta seksistä syntyy rakastelua, sillä silloin siinä ovat myös energeettiset tasot läsnä.

Läsnä oleva ihminen kokee seksin, tuntee sen herättämät aistit eikä yritä suorittaa. Havainnointi, missä itse sekä toinen seksin aikana kulkee, on läsnäolon kautta herkemmin aistittavissa ja nähtävissä. Toisen nautinnon matkaa voi aistia esimerkiksi hengityksen ja kehon liikkeiden kautta. Läsnäolon kautta myös hyväksyntä itseä sekä toista kohtaan voi olla helpompaa.

Hengitys vie kohti läsnäoloa, sillä se tapahtuu nyt, ei menneessä eikä tulevassa. Hengitys on totta aina vain läsnä olevassa hetkessä. Hengitys voi myös nostattaa kaikenlaisia tunteita tietoisuuteen, nostaa asioita pintaan kehon kerroksista tunnettavaksi. Kysynkin, uskallatko antaa hengityksesi virrata vapaasti seksin ja rakastelun aikana?

 Läsnäolo on löydettävissä erilaisten tunteiden takaa, jotka hetkessä, jossa ihminen on paljaimmillaan voivat olla kivuliaita kohdattavia. Läsnä olevan seksin kautta saattaakin purkautua monenlaisia tunteita, jotka voivat myös ilmentyä monella eri tavalla, kuten esimerkiksi itkuna, nauruna tai erilaisina ääninä. Niitä voi tutkailla seksin aikana, hengittää ja antaa niille tilaa elää. Tunteiden analysointi ei ole tarpeen, hengittävyys on.

On kaunista, jos saa kulkea tunteiden läpi seksin aikana ja tuntea olevansa kannateltu ja hyväksytty kaikkinensa.

Läsnäolo seksiin syntyy omasta kehoyhteydestä sekä yhteydestä kumppaniin. Kehonkielen kuunteleminen tuo tähän hetkeen. Seksin aikana voikin harjoitella sitä, kuinka ilmaista tarpeitaan ja omaa nautintoaan liikkeillä, eleillä, äänellä ja kosketuksella. Läsnäolon kautta ihminen kuulee omia tarpeitaan helpommin sekä tunnistaa omat rajansa, tietää missä ne kulkevat. Läsnäolo lisää uskaltautumista tuntemaan seksin herättämät monet aistimaailmat sekä tuntemaan oman kehonsa kerroksellisuuden, katsomaan oman nautintonsa maisemia.

Tähän auttaa se, että tiputtautuu päästä, ajattelusta, kehoon aistimaan, kokemaan ja tuntemaan. Antaa keholle mahdollisuuden autenttiseen liikkeeseen rakastelun aikana.

Läsnäolo lisääntyy myös sillä, että hiljentyy kuulemaan ajatusten välissä ja niiden takana olevaa tilaa. Kulkee mielen tuolle puolen, sinne missä on hiljainen, rauhan maailma.

Leikki, ilo ja nauru ovat ihania väyliä, joiden avulla seksistä tippuu suorituskeskeisyys ja tilalle tulee keveyttä sekä läsnäoloa. Milloin olette viimeksi nauraneet yhdessä seksin aikana? Hetkessä on monta kohtaa, jotka voi ottaa huumorin kannalta, itse asiassa koko seksi on aikuisten leikkiä. Siihen kannattaa tietoisesti viedä leikin tunnelmaa mukana. Nauru vapauttaa energiaa sekä rentouttaa kehoa.

Läsnäolon kautta syntyy väylä myös energeettisen tilan laajenemiseen, syntyy tila, jossa liikkua ja nauttia. Tila, jossa energiat kietoutuvat kauniisti tanssien yhteistä tanssiaan. Nautinnot ja tuntemukset, orgasmin matka ja kipupisteet sekä haasteet ovat tukevasti kannateltuja läsnäolon kautta.

Vaikka meissä kaikissa elää molemmat, sekä feminiini että maskuliini, on niillä molemmilla omanlaisensa tehtävä ja laatu. Feminiini ja maskuliini liikkuvat ja ilmentävät itseään seksissä näkyvämmin läsnäolon kautta.

Maskuliini on laadultaan kannattelevaa ja suoraviivaisen kaltaista, joka oman voiman tiedostaessaan pitää sisällään myös feminiinistä pehmeyttä. Feminiini puolestaan on laadultaan virtaavaa, aaltoilevaa, liikkuvan rönsyilevää ja joka suuntaan laajenevaa.

Feminiini tahtoo tulla kannatelluksi, jolloin myös sen pehmeyden sisällä olevat väkevät voimat voivat astua näkyväksi. Feminiini on auetessaan kuin portti rajattomien mahdollisuuksien, syvästi parantavaan ja ravitsevaan maailmaan. Tuonne voi kulkea matkan rakastelun aikana, kun läsnäolo on olemassa sekä kauniin tukevasti kannattelevat maskuliinivoimat. Feminiini on parantavaa molemmille osapuolille.

Läsnä olevassa seksissä miehelle tärkeä viesti on: malttaminen ja hidastaminen.

Naiselle puolestaan: uskallus antautumiseen ja avautumiseen.

Tämä on usein esillä oleva teema seksuaaliterapeutin vastaanotolla. Yhdessä pohditaan, kuinka viedä kumppanille viestiä ajan antamisesta? Kuinka kertoa, että kuulisi ja tuntisi herkästi, missä halujen herääminen kulkee ja toisaalta, kuinka uskaltaisi antautua ja avautua? Mitä näiden toteutuminen edellyttää ja vaatii yksin ja yhteisesti?

Tärkein taito seksissä on puhuminen ja kuuleminen. Mitä minä haluan ja tarvitsen? Kommunikointi on myös väylä läsnä olevaan seksiin.

Suhteen seksuaalisuudessa on tärkeää ylläpitää hengittävyys, mahdollisuus muutokseen, kasvuun ja syventymiseen. Uteliaisuus seksuaalisuutta kohtaan auttaa havaitsemaan muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Niitä varmasti riittää tavalla tai toisella läpi koko ihmiselämän, niin yksin kuin yhdessäkin kohdattavaksi.

Vinkkejä läsnä olevaan seksiin:

Turvan ja luottamuksen olemassaolo/vahvistaminen

Hengittäminen

Silmien auki pitäminen, toisen katseen kohtaaminen

Leikki ja huumori

Vuorovaikutus kehon sekä puheen tasolla

Odotuksettomuus ja olettamattomuus

Laskeutuminen päästä kehoon kohti keholla tuntemista

Viiden eri aistin havainnointi hetkessä: kuulo, näkö, haju, tunto, maku

Tietoisesti tietoisuuden vieminen hetkeen

Lempeys ja armollisuus itseä sekä toista kohtaan

Toivon sinulle nautinnollisia ja läsnä olevia hetkiä arkeesi.

Terkuin Emma

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seksuaalisuus, läsnäolo, ihmisyys, seksuaaliterapeutti, nautinto, rakastelu, seksi

Lantion voima

Maanantai 21.3.2022 - Seksuaaliterapeutti, vyöhyketerapeutti Emma Hietanen

Tarkastelen tätä aihetta vulvallisen naisen näkökulmasta, sillä heidän lantioitaan olen nähnyt kehohoitojen kautta todella monia.

Viestini on: Nainen, liikuta lantiotasi, pyöritä pyllyäsi, keikuta kävellessäsi, hytkytä ja tanssi, sillä se tekee hyvää!

Lantio rakastaa liikettä sillä liike vilkastuttaa lantionalueen verenkiertoa, jonka normaali toiminta on oleellista kiihottumisen ja kostumisen kannalta. Lantion alueella on valtava määrä myös hermotusta, jotka hermottavat genitaalialuetta. Hermotus vaikuttaa esimerkiksi nautinnon ja tuntoherkkyyden kokemiseen. Liike edesauttaa myös lantion suojaisissa sopukoissa elävää seksuaalienergiaa lähtemään liikkeelle.

Lantio on kehoamme vahvasti kannatteleva osa. Se on kuin perusta minkä päällä levätä, josta lähtee koko kehon olemus, tapa seistä jämäkästi mutta joustavasti oman elämänsä liikkeissä. Keho asettautuu ryhtiinsä lantion kautta. Myös omat rajat lähtevät piirtymään selkeämmin, kun on kytkeytyneenä omaan lantionmaljaansa, sillä lantio on oman sisäisen voiman ja tasapainon lähde.

Lantion asennolla on merkitystä siihen, kuinka kehonsa kantaa. Oletko tehnyt huomioita missä asennossa sinun lantiosi on? Onko se kenties sisäänpäin vetäytynyt, kuin olisi hieman peloissaan koko ajan vai taaksepäin työntynyt, jolloin kuljet hieman etukumarassa, ikään kuin kumartelisit kaiken aikaa kiltisti maailmalle? Onko pakarat alati jännittyneet ja yhteen puristuneet? Tunnustele ja tutki miltä olosi ja yhteytesi lantioon tuntuu erilaisissa asennoissa. Koita pääsetkö syvään kyykkyyn polvet toisistaan erillään. Miltä tämä lantionavausasento tuntuu? On kiinnostavaa tehdä huomioita mitä minussa tapahtuu, kun lantion asento vaihtuu.

Lantion asentoon kannattaa siis kiinnittää huomiota ja tarvittaessa alkaa etsimään optimaalisempaa asentoa lihasten ja liikkeen avulla. Paitsi, että kokemuksesta tiedän, että se voi olla haastavaa, riippuen lihasten kunnosta sekä lantiossa uinuvista purkamattomista tunnelukoista tai fyysisistä epätasapainoista. Tarvittaessa hae ammattilaiselta apua ja tukea tähän.

Lantion kätkemää:

Aikojen saatossa naisia ei todellakaan ole kannustettu liikuttamaan, keikuttamaan ja antamaan autenttisesti lantion liikkua liikkeessä, sillä se on ollut kevytkenkäisen naisen merkki. Eli ei hyvä! Suomen historiassa on myös ollut paljon pelkoa ja se on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen lantioihimme. Sinne kätkeytyy syvää ylisukupolvista tietoutta, joka on mielemme tuolla puolen mutta jonka äärelle voi päästä esimerkiksi kehohoitoprosessin avulla.   

Lantiossamme asuu perusturva ja vyöhyketerapeuttisesti siellä on varhaisimmat lapsuusvuotemme (5- vuotiaasta alaspäin aina hedelmöityshetkeen saakka), niiden heijastumat, kuten eletyt kokemukset ja mahdolliset pelot. Lantioon kerääntyy myös purkamaton seksuaalienergia, joka useimmiten tuntuu kehohoidossa kuumuutena ja tukkoisuutena. Ja koska kehossamme on aina vastaparit, eli polariteetit, niin ne löytyvät myös lantion alueen haasteista, sillä ne heijastavat herkästi johonkin kehon alueelle, useimmiten niska-hartia ja pään alueelle aiheuttaen esimerkiksi kipuja ja migreeniä tai suoliston alueelle aiheuttaen aineenvaihdunnallisia haasteita.

Liian usein olen kehohoidoissa nähnyt sen, että naisilla on lantionalue puutunut, tunneyhteys sinne on vähintäänkin heikko tai jopa poikki. Tällä voi olla valtavan suuri vaikutus seksuaalisuuteen, seksiin, nautinnon kokemiseen ja kokemiseen itsensä kokonaisvaltaisena ihmisolentona.Lantiossamme asuu iso osa myös naiseuden kokemusta. Tämän(kin) vuoksi koko lantion aluetta kannattaa liikkeen lisäksi hemmotella ja helliä, hieroa ja silittää.

Oman äänen käyttö ja musiikki ovat myös hyviä keinoja herätellä omaa lantiota. Itselläni toimii parhaiten matalat äänet, ne resonoivat ja soivat lantiossani. Musiikkina lantiotani herättää parhaiten saamenkieliset laulut, joissa soi rummun kumeat rytmit. Tiedätkö minkälainen musiikki tai ääni saa sinun lantiosi heräämään ja pyörimään?

Seksin aikana naisen lantion liike on tärkeää ja kysynkin, että kuinka moni rakastellessaan, esimerkiksi penetraation aikana, liikuttaa ja pyörittää lantiotaan? Sitä kannattaa koittaa, sillä juurikin liikkeen avulla voi löytää itsestään hyvin herkullisia kohtia. Liikkeen avulla myös seksuaalienergia liikkuu paremmin.

Lantio voi olla avain upean nautinnon, turvallisuuden, virtaavan luovuuden ja ilon ehtymättömän lähteen äärelle.

Naisen lantiossa liikkuu mehukas mahla, joka liikkeelle lähtiessään ravitsee koko kehoa herkullisuudellaan, josta saa osansa myös mahdollinen kumppani.

Nainen, lantiossamme on voima, kun se on herätetty eloon sisältä käsin.

Utelian, virtaavin ja mehukkain terkuin: Emma

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vyöhyketerapia, lantio, kehotietoisuus, seksuaaliterapia, ylisukupolvisuus

Haluttomuus

Keskiviikko 23.2.2022 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Varsin ikävä sävytteinen sana, joka pitää sisällään paljon, sekä myös hyvin yleinen aihe seksuaaliterapiassa.

Seksuaalinen haluttomuus on varsin monitasoinen asia, jota tulee tarkastella laajasti, pysähtyä pohtimaan mistä on kyse. Halut luonnollisesti vaihtelevat paljonkin yksilön elämän aikana, ne vaihtelevat myös ihmisten välillä ja ajoittainen haluttomuus on normaalia, eikä näin ollen ole häiriöksi luokiteltava. Silloin on kuitenkin hyvä hakea tukea, jos haluttomuus on kestänyt itsensä ja/tai suhteen hyvinvoinnin kannalta liian pitkään ja se häiritsee arkea.

Haluttomuudesta puhuttaessa kyse on usein enemminkin yksilöiden halujen eriparisuudesta kuin totaalisesta haluttomuudesta. Näiden ero on hyvä tunnistaa. Halut voivat ihmisellä herätä spontaanin halun kautta, tai ärsykkeen johdosta. Varsinaisesta haluttomuudesta voidaan puhua silloin, kun seksuaalinen stimulaatio ei herätä kiihottumista lainkaan eivätkä halut syty.

Haluttomuuden syitä voi olla esimerkiksi: fyysinen ja psyykkinen vointi, hormonitasot, ruokavalio, elämäntilanne, stressi, trauma, kivut, suhteessa toimimaton kommunikaatio, seksi, joka ei tyydytä, päihteet jne. Jos seksissä orgasmi jää toistuvasti saamatta se voi myös ylläpitää haluttomuutta. Koska seksuaalinen halu vaatii sen, että seksuaalisille ajatuksille on tilaa, on älylaitteet nykypäivän yksi suuri haaste. Ne täyttävät tyhjän tilan ja toisaalta niihin on myös helppo paeta käsillä olevaa tilannetta. Jo jonkin aikaa kestäneestä haluttomuudesta voi syntyä hätä ja häpeä. Haluttomuus ei ole koskaan parisuhteessa vain sen vähemmän haluavan osapuolen vastuulla, vaan asiaa tulee aina tarkastella ja tutkia yhdessä. Myös lapsena opittu seksuaalisuuden malli tuo omat sävynsä aikuisuuden tapaan suhtautua seksiin ja seksuaalisuuteen. Ylisukupolviset siirtymät ovat myös läsnä vaikuttamassa, vaikkakin usein tiedostamattomina reaktioina.

Vastaanotolla kuulen etenkin naisten, herkästi syyttävän haluttomuudesta itseään, ikään kuin itsessä olisi jotakin vikaa. Naiset kertovat kokevansa myös syyllisyyttä haluttomuudestaan. Nämä voivat osaltaan syventää haluttomuuden kokemusta. Seksuaaliterapeuttina haluan aina korostaa sitä, että sinussa ei ole mitään vikaa, vaan kannustan yhdessä lähtemään tutkimaan ilmiötä uteliaasti. Pyritään etsimään asioita, jotka tuntuvat hyvältä, joita haluaa ja kaipaa elämäänsä. Mietitään kuinka näitä lisätä arkeen. Mielihyvää tuottavia asioita löytyy, kun on tilaa tutkia. Keskustellaan haluista ja tarpeista. Houkutellaan niitä pikkuhiljaa näkyväksi ja tunnistettaviksi.

Seksuaaliterapiassa lähdetään tutkimaan yksilön tilannetta myös fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kautta, tutkaillaan mahdollisen parisuhteen tilaa, kokeeko suhteessa toteutuvan seksin tyydyttävänä ja ravitsevana. Tarkastellaan ihmisen kokemusta omasta kehosta, onko masturbointi ja seksuaalifantasiat tuttuja ja osaako näitä toteuttaa. Tarkastellaan miltä arki pääosin näyttää. Jos halu on ollut kadoksissa jo jonkin aikaa, kannustan aloittamaan tutkimusmatkan omaan kehoon tutustumisella, miltä tunnun ja mitä tunnen tässä kohtaa elämääni, itse itselleni. Miltä oma kosketukseni eri kohtaa kehossani tuntuu.

Kannustan aina parisuhteessa eläviä avoimeen seksipuheeseen, mikä koetaan usein haastavana, mutta se on väylä kohti antoisampia aikoja. Seksuaaliterapeuttina haluan aina rauhoittaa, luoda uskoa ja luottoa siihen, että ratkaisuja löytyy ja, että löytyy myös se uinumassa ollut halu.

Toki on ihmisiä, jotka eivät kaipaa seksiä elämäänsä ja ovat tyytyväisiä, mutta kaipaavat kuitenkin läheisyyttä ja kumppanuutta. Kuitenkin voisin arvella, että lähtökohtaisesti ihmiskeho kurkottaa kohti nautintoa, tyydytystä ja hyvää oloa. Nämä tietysti voivat toteutua monella muullakin tavalla kuin seksin kautta. Onneksi seksuaalisuuteen mahtuu paljon muutakin ihanaa kuin seksi. Syvästi toivon, että jokainen löytää oman tapansa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ja saa tyydyttävää seksiä, sillä jokaisella on oikeus ja lupa nautintoon.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: haluttomuus, halujen eriparisuus

Kurkun ja vaginan välinen yhteys

Keskiviikko 9.2.2022 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

kurkkujavagina.jpg

Jos haluat rentouttaa ja avata vaginaasi, auttaa siihen kurkun avaus ja leuan rentoutus. Seksologian opettajani aina sanoo, että: ”paras tapa rentouttaa seksin aikana pimpsa on rentouttaa leuat.” Ja näin se on. Kun hampaat eivät ole seksin aikana yhteen puristuneena, rentojen leukojen ja kurkun kautta hengitys virtaa vapaammin. Rentous signaali kulkeutuu myös vagushermoon, joka kulkee mm. nielun ja kurkunpään alueella, aina lantioon ja sukuelimiin saakka, rentouttaen mieltä ja kehoa.

Anatominen samankaltaisuus kurkun ja vaginan välillä on ihmeellistä, kuten kuvasta tarkasteltuna näkyy. Itse ainakin löydän niistä yhdennäköisyyttä. Kiinnostavaa on myös se, että Ruotsin vallan ajalta olevissa vanhan kirjasuomen lähteissä sanaa emätin käytetään merkityksessä ruokatorvi, kurkku. Mainintoja sanojen alkuperistä on myös Suomen murteiden sanakirjassa.

Molemmat, sekä kurkku että vagina, ovat tärkeitä energian sisään- ja uloskäyntejä kehossamme. Niiden kautta kulkeutuu sekä poistuu. Reitit ravitsevat sekä puhdistavat. Molemmissa kanavissa on mahdollisuus myös nautinnon kokemiseen.

Oman äänen, totuuden ja itseilmaisun löytyessä (tähän uskaltautuessa) kurkku avautuu ja sitä myöten se vaikuttaa myös vaginan avautumiseen ja rentoutumiseen. Rentouta yhtä, niin rentoutat toistakin.

Äänen päästäminen seksin aikana on monelle naiselle haastavaa, siis muunkinlaisen äänen kuin ”uuuh” ja ”aaah.” Oma voimakkaampi ääni voi kuulostaa vieraalta ja jokseenkin oudolta. Äänen päästäminen avaa ja rentouttaa kurkun seutua ja ääni voi vapaasti kulkiessaan lähteä aivan lantionpohjasta saakka, jolloin se voi olla mitä erilaisempaa ja monimuotoisempaa. Mikä on sinun autenttinen äänesi, kun vaginasi ja kurkkusi on rakastelun aikana rento ja auki?

Itseilmaisuun ja kurkun avaamiseen liittyy myös seksipuhe: mitä haluan, tahdon, mitä tarvitsen, miltä minusta tuntuu seksin suhteen, mikä ei tunnu hyvältä, missä rajani kulkevat. Seksuaaliterapeuttina olen huomannut, sekä myös omasta kokemuksestani, että tämä osuus on usein se haastavin. Seksipuhe on vaikeaa, sillä pelkona on toisen loukkaaminen ja häpeä. Kannustan tähän silti, kannustan puhumaan avoimesti ja pehmeästi, jolloin voi yhdessä asioita tutkailla ja nauttia rennommasta seksistä. Muistutan, että seksipuheeseen ja seksiin heittäytyminen vaatii kuitenkin aina turvaa ja luottamusta.

Edelleenkin naisen seksuaalinen vapautuminen (ja mitä kaikkea tämä ikinä tarkoittaakaan) on arveluttavaa, sillä meidän kehomme ja solumme muistavat historian, niin oman naissukulinjan, kuin seksuaalisen naisen aseman maailmallisen historiankin kautta, sen kuinka siihen on suhtauduttu. Me edelleen kannamme äitimme, isoäitiemme, isoisoäitiemme jne. tunnemuistoa, kurkkuun kasautuneita sanomattomia sanoja, ja vaginaan jääneitä purkamattomia tunteita, sillä kehomme muistaa ohi sanojen.

Onneksi muistamme myös heidän totuutensa ja viisautensa, josta voimme tänä päivänä ammentaa omaan itseemme ja hiljalleen avata kehomme ja energiamme väyliä tullaksemme enemmän ja enemmän omaksi itseksemme. Tästä tilasta käsin voimme palvella ja parantaa naiseuden historiaa ja tulevaa sekä nauttia vapaammin hengittävästä tästä hetkestä.

Kuva: @luisaalexandre

Kommentoi kirjoitusta.

Naiseuden ketju

Maanantai 13.12.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

minamummojaaiti.jpg

Suvuissa kulkeva naisten ketju on samaan aikaan kiinnostava aarreaitta kuin syvä suokin. On mielenkiintoista tutkia mitä kaikkea naisten historia on kätkenyt sisäänsä, kuinka naiset ovat eläneet ja ilmentäneet itseään ja kuinka kohdelleet toisia suvun naisia.

Syvä kysymys naiseuden ketjun saatossa on se, että mitä vahvuuksia juuri minun naiseuden ketjuni, naissukulinjani, on kantanut ajan saatossa mukanaan ja siirtänyt lahjana eteenpäin aina seuraaville sukupolville sekä se mikä heitä on lannistanut, sairastuttanut ja mitä ei olla osattu käsitellä, taakan siirtyessä eteenpäin.

Kun alkaa tarkastelemaan oman sukunsa naiseuden ketjua, löytää monta erilaista tarinaa, monta erilaista naisen mallia sekä tapoja ilmentää naiseutta ja naisen seksuaalisuutta. Itse olen usein pohtinut sitä, kuinka naiset ovat ravinneet itseään eri aikakausina, ovatko täyttyneet niin sielullisesti, kehollisesti kuin mielenkin tasolla. Jos ovat, niin minkälaiset asiat ovat olleet heille ravitsevia, jos eivät, niin miksi eivät? Tiettyyn pisteeseen saakka voimme tietää, sen jälkeen voimme vain arvailla.

On mielenkiintoista, kuinka sukupolvien saatossa asiat, tunnetilat ja tavat toimia siirtyvät eteenpäin jättämättä yhtäkään sukupolven lenkkiä väliin mutta ilmentyen jokaisessa kohdassa omanlaisenaan ilmiönä, erilaisin sävyin. Pohjakokemus voi olla edelleen samankaltainen, vaikka on jo monta sukupolvea läpikäynyt.

Haavan perusenergia voi edelleen olla olemassa vaikka aikaa olisi kulunut jo monta ihmisikää.

Eri aikakaudet ovat muokanneet naisen tapaa olla, ikään kuin antanut raamit ja säännöt siihen minkälainen nainen saa olla ja kuinka tulee käyttäytyä. Poikkeus on huomattu ja häpeä on asettunut monen naisen elämänkumppaniksi.

Oletko sinä pohtinut mitkä ovat juuri sinun naissukulinjasi haasteet, taudit joihin naiset ovat sairastuneet?

Niitä voi olla esimerkiksi kiltteys, suorittaminen, mahdoton huushollaaminen, martyyrius, kriittisyys, vaativuus, elämätön elämä, siveys jne.

Lienee nämä ovat paljolti häpeäpohjaisia tunteita, ilmentymiä joiden avulla häpeää on kompensoitu. Häpeä asustaa myös kehotasolla, sillä kehollisuus on luonteeltaan ylisukupolvinen.

Vyöhyketerapian näkökulmasta naisen kehon mallista voi huomata suvun taakkoja, voi päätellä mitä yksilö mukanaan kantaa. Sitkeästi siirtyneet taakat muovaavat kehoa omaan malliinsa ja asentoonsa.

Omassa naissukulinjassani naisten haasteita ovat olleet mm. itsensä hylkääminen, elämätön elämä, kova kohtelu naiselta naiselle, psyyken haasteet ja ankaruus. Tunnistan itsessäni joitain samoja sävyjä, tunnistan sen, että jos en olisi tietoinen näistä, niin jotkut saattaisivat eläytyä todeksi myös omassa elämässäni. Onnekseni olen saanut puhua oman äitini kanssa avoimesti suvussamme kulkeneista naisten haasteista ja olen saanut kehohoitojen kautta purkaa siirtynyttä taakkaa.

Aivan niin kuin taakkasiirtymät elävät sukupolvesta toiseen, siirtyvät eteenpäin myös hyvät asiat, vahvuudet ja resurssit. Onneksi kaikissa suvuissa, naiseuden ketjuissa on myös vahvuuksia.

Oletko pohtinut mitkä ovat sinun naissukulinjasi vahvuudet?

Mitkä asiat ovat niitä upeita toistumia, joita voi nähdä sukupolvien naisissa, niitä mitkä yhdistävät ja mitkä tunnistaa oman suvun vahvuuksiksi? Ne ovat jotakin jotka ovat kannatelleet kussakin aikakaudessa naista, naisia, perheitä ja yhteisöjä. Ne ovat lahjoja naiselta naiselle.

Niitä voi olla esimerkiksi sitkeys, luovuus, periksiantamattomuus, nauru, ilo, perinteet, luovuus, vanhan kansan viisaudet, perinnetieto, tietäminen jne.

Omassa naissukulinjassani resursseja ovat olleet mm. käden taidot, hiljainen tieto, sitkeys ja selviäminen sekä kyky kantaa perhettä. Näitä samoja tunnistan itsessäni, varsinkin iän myötä ne ovat olleet helpommin tunnistettavissa.

Onneksi myös resurssit ovat ihanasti näkyvillä, niin naisen tavassa kantaa itsensä, kuin tavassa katsoa ja kohdata maailmaa. Resurssit näyttäytyvät kauniina lahjoina ja arvokkaina ominaisuuksina naisen elämässä.

Niin vyöhyketerapiassa kuin seksuaaliterapiassakin naisten kanssa pohditaan näitä kysymyksiä, mitkä ovat juuri sinun naissukulinjasi resurssit sekä haasteet? Asiaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta koska molemmat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti naisen elämään, niin seksuaalisuuden alueelle, arkeen kuin kehollisellekin tasolle. Mitä syvemmin nainen on tietoinen näistä, sitä levollisemmin voi laskeutua omaan kehoon, omaan elämäänsä, jättäen jotakin taakseen sekä jakaen viisauttaan aina seuraaville sukupolville.

Lempeää ylisukupolvista tarkastelua Sinulle toivottaen: Emma

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: naiseus, ylisukupolvisuus, kehollisuus, taakkasiirtymät, sukupolvien ketju

Seksuaalisuus ja aggressio

Maanantai 15.11.2021 - Erityistason seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Tämän sanaparin yhdistäminen hätkähdyttää monia, sillä helposti saattaa nousta mielikuvia väkivaltaan liittyen. Näitä ei mielletä yhteenkuuluviksi.

Seksuaaliterapeuttina olen monen kanssa keskustellut aiheesta, siitä mitä nämä tarkoittavat, kuinka ilmenevät ja miten aggressiota voisi valjastaa käyttöön parisuhteessa, ihmissuhteissa ja seksissä myönteisellä ja rakentavalla tavalla. Siis kuinka käyttää myönteistä aggressiota?

Itsekin olen usein pysähtynyt tätä pohtimaan ja tunnustelemaan kuinka nämä näyttäytyvät omassa elämässäni, esimerkiksi oman parisuhteeni sisällä.

Varsinkin naisten aggressiota kohtaan ollaan ymmällään. Kuinka voisi naisen seksiin sisältyä aggressiota ja mitä se edes käytännön tasolla tarkoittaa? Toisaalta taas miehen aggressioon mielikuvissa usein helposti liitetään toisen satuttaminen. Suoraviivaisuuden kaltaisuus, kysymätön eteneminen. Myönteisestä aggressiosta puhuttaessa asia ei ole näin. Se ei tarkoita toisen satuttamista.

Me kaikki tarvitsemme aggressiota, myönteistä sellaista, jotta tulemme tietoisemmaksi omista rajoistamme, haluistamme, omasta itsestämme ja jotta seisoisimme vakaammin ja juurevammin omassa itsessämme. Silloin on turvallisempaa kohdata myös yhdessä.

Seksuaalinen voima on meissä jokaisessa, uniikilla tavalla ilmenevää elämänvoimaa, joka kannattelee läpi elämän. Jos seksuaalisuutta itsessään painaa alaspäin ja tukahduttaa niin, ettei seksuaalienergia ja sen voima pääse ilmentymään ja elämään jollain tavalla, siitä voi tulla haasteita. Pitkään tukahdutettu seksuaalisuus ja siihen liittyvä aggressio saattaa johtaa psyyken epätasapainoon sekä aiheuttaa kehossa kipuja, vaivoja ja yleensäkin hankaluutta elää omassa kehossaan. Vyöhyketerapeuttisesta näkökulmasta katsottuna ihmisen lantio muuttuu heikoksi, energiankulku on pysähtynyt ja omilla jaloilla seisominen on heikkoa, kuin olisi vailla jämäkkää tahtoa.

Tervettä, hyvää aggressiota tarvitaan, jotta asioita saadaan tehtyä. Saadaan otettua askel, astuttua eteenpäin oman tahtotilan kanssa. Jokaisessa seksiin ryhtymisen hetkessä tarvitsemme myönteistä aggressiota, jotta homma lähtee käyntiin. Tarvitsemme myönteistä aggressiota omien rajojen asettamisessa, Ei:n sanomisessa, tosin joskus myös Kyllä:n sanominen vaatii tahtotilan ponnistuksen mikä syntyy myönteisestä aggressiosta. Aggression sisälläkin voi olla herkkä ja aistiva juurevuuden ja vahvuuden rinnalla.

Kuinka elää myönteistä aggressiota seksissä? Voiko sitä näyttää, ilmentää elein, äänin, liikkein, haluin jne.? Kuinka soveliasta on näyttää suoraan oma voimakas seksuaalinen halu ja mikä määrä halua on hyväksyttävää? Nämä liittyvät yhteen, myönteisen aggression näyttämiseen.

Joskus aggressio liitettynä seksiin voi olla pelottavaa, sillä silloin vahvat voimat voivat olla läsnä. Itseen ja omaan voimaan kytkeytyneenä seksin aikana olo saattaa kulkea kaikkivoipaisuuden ja vahvuuden tunnelmissa, voi tuntea kuinka villieläin itsessään herää. Sen vapaaksi päästäminen, näkyväksi tuleminen, vaatii rohkeutta kohdata omaa myönteistä aggressiotaan. Uskallusta jakaa hetki toisen kanssa ja uskallusta asettua siihen, mitä on vapauttaa tilaa kaikenlaiselle itsensä ilmentämiselle, myös seksin aikana.

Myönteisen aggression ilmentämiseen vaikuttaa myös ylisukupolvisuus, se kuinka suvun ihmiset ovat tähän suhtautuneet, kuinka on uskallettu/pystytty elämään omaa seksuaalisuutta todeksi sekä se, onko suvun vaiheissa kenties tapahtunut jotain seksuaalista väkivallan tekoa. Keho nimittäin muistaa. Se muistaa tapahtumia, vaikka ne eivät olisi omia laisinkaan. Sängyssäsi siis on aina läsnä sekä suvun syvä historia, että yksilön tapa olla olemassa.

Sen sijaan että aggressiota yrittää työntää pois mielestä, tunteista ja kehosta voisi olla kiinnostavaa toivottaa se tervetulleeksi näkyville ja tehdä tuttavuutta.

Myönteisen aggression kohtaaminen voi seksin aikana kuljettaa meidät paikkoihin, joihin emme tavallisesti näe. Tuolloin pääsemme kohtaamaan itsessämme ja toisissamme mahdollisesti jotakin uutta ja kiinnostavaa, sillä aggressiokin kantaa mukanaan mahdollisuuden oivaltaa jotakin itsestään. Myönteisen aggression, oman voiman kautta voi kohdata viisautta itsensä sisällä ja sitä voi käyttää elämässä energiana, jonka avulla saa asioita ja unelmia liikkeelle, saa niihin kannattelevaa tuulta alle. Sen virrassa kulkee myös luovuuden energia sekä tyydyttävä ja ravitseva seksi.

Uskallatko sinä kohdata myönteistä aggressiota itsessäsi? Minun rohkeuteni vaihtelee. Harjoittelen. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: myönteinen aggressio, kehollisuus, seksuaalisuus, seksuaaliterapeutti

Ajatuksia parisuhteesta ja seksuaalisuudesta

Maanantai 8.11.2021 - Seppo Kantola ja Emma Hietanen

Parisuhde on monisuhde

Usein kuulee asiantuntijoiden sanovan, että parisuhde on kumppanien yhteinen luomus. Mitä tällä tarkoitetaan? Aika harvinaista taitaa kuitenkin olla, että suhteesta laaditaan etukäteen suunnitelma tai sopimus.

Yleensä parisuhde alkaa muotoutua vähitellen, yhdessä keskustellen, kokeillen ja sopien. Siinä mielessä voidaan kyllä sanoa, että parisuhde on yhdessä luotu. Pitäisikö kuitenkin myös huomata ja muistaa yhdessä pohtia, keitä muita on tässä luomisprosessissa mukana vaikuttamassa, esimerkiksi:

  • Minkälaisia parisuhdemalleja kumpikin on tuonut vanhempiensa, muiden tuntemiensa läheisten parien ja omista aikaisemmista suhteistaan?
  • Minkälaista dynamiikkaa syntyy parisuhteen osapuolien eri tavoin painottuvista tarpeista. Turvallisuuden, luottamuksen ja sitoutumisen perustarpeet voivat olla erilaisia kiintymyssuhdetaustoista ja muista kokemuksista johtuen sekä hyvinkin eri tavoin painottuvia. Tällöin myös lähtökohdat perustarpeita tukeville muille tarpeille ja toiminnoille voivat olla hyvinkin erilaisia.
  • Minkälainen läheisyys ja seksi on molempia tyydyttävää
  • Miten erilaisia käsityksiä yhteensovitetaan ja riitoja ratkaistaan
  • Mistä yhdessä puhutaan ja miten toista kuunnellaan
  • Mikä tuottaa iloa
  • Minkälaista tulevaisuutta halutaan

Halusimmepa tai emme tuomme parisuhteisiimme osin tietoisesti mutta suurimmalta osalta tiedostamattamme erilaisia tunteiden käsittelyn, ajattelun ja toiminnan malleja. Niiden yhdessä tutkiminen lisää ymmärrystä osapuolien välillä. Sitä kautta turvallisuuden tunne suhteessa kasvaa ja kiintymyssuhde vahvistuu.

Seksuaalisuus suhteessa,

Ihmisen seksuaalisuus on alati muuttuva tila, joka muotoutuu elämän varrella etsien uudenlaisia tapoja ilmentyä. Seksuaalisuus yksilössä, suhteessa ja yhteisessä kohtaamisessa on laaja asia tunnusteltavaksi.

Yhteiseen hetkeen asettautuessa, siihen väistämättä vaikuttaa jokaisen subjektiivinen kokemus omasta itsestään, oma historia sekä ylisukupolvisuus. Kun seksin aikana kohdataan, on siinä aina läsnä syvä kerros historiaa sekä tämän hetken todellisuus, tila, jonka jokainen kokee omalla uniikilla tavallaan.

Seksuaalisuuden ilmentäminen ja sen toteuttaminen, itselle ja yhteisesti sopivalla tavalla, on tärkeää suhteessa. Monelle seksi on yksi suhdetta ylläpitävistä elementeistä, jolloin sitä tekee mieli vaalia ja hoitaa, ylläpitää muotoutuen eri elämänvaiheisiin sopivaksi.

Suhteessa ehkä yksi tärkein seksitaidoista on kommunikaatio, seksipuhe. On arvokasta kertoa mitä juuri minä tahdon seksiltä, mikä tuntuu hyvältä tässä kohtaa elämää ja mikä ei. On myös tärkeää asettua kuulemaan mitä toinen sanoo, mitä toinen tarvitsee ja kaipaa. Jokaisella on vastuu omasta nautinnostaan.

Seksin maailmoissa yhteinen kohtaaminen edellyttää turvan olemassaoloa, että hetkeen osallistuvat tunnistavat omat sekä toisen rajat. Seksi ja orgasmi edellyttää jonkinlaista antautumista ja antautuminen edellyttää turvaa.

Monet ihmiset kokevat seksin ravitsevuuden tärkeäksi, niin että se ikään kuin tyydyttää fyysisten tarpeiden lisäksi myös henkisiä ulottuvuuksia, esimerkiksi läheisyyden ja toisen ihmisen kohtaamisen, yhteyden muodostumisen sekä kosketuksen tuomaa hyvän olon kokemusta. Jokainen löytäköön omalle itselleen, sekä suhteen sisällä omannäköisen tavan toteuttaa sellaista seksiä, joka tyydyttää monilla eri ihmisyyden tasoilla.

Kuitenkin syystä tai toisesta, ymmärrettävästi, seksi voi ajoittain lipsahtaa suorittamiseksi, jolloin kaavamaisesti toimitetaan tietyt asiat, jotta päästään loppuun. Tällöin voi olla tärkeää yhdessä pysähtyä, hengittää ja tarkastella mitä on meneillään, tarkastella mitä on suorittamisen tarpeen taustalla. Suorittamista vähentää esimerkiksi leikki ja huumori seksin aikana. Nauru vapauttaa energiaa ja rentouttaa kehoa, se ettei asioita ota niin vakavasti vaan on lupa nauraa ja hassutella, keventää ilmapiiriä ja kuljettaa pois suorittamisesta kohti kokemista ja tuntemista. Seksi on aikuisten leikkiä, joka on vahvasti kehollinen kokemus.

Suhteen seksuaalisuudessa on tärkeää pitää yllä hengittävyys, mahdollisuus muutokseen, kasvuun ja syventymiseen. Uteliaisuus seksuaalisuutta kohtaan auttaa havaitsemaan muutoksen tuomia uusia mahdollisuuksia, sillä niitä varmasti riittää tavalla tai toisella läpi koko ihmiselämän, niin yksin kuin yhdessäkin kohdattavaksi, toivottavasti syvä lempeys ja armollisuus läsnä.

Hyvää ja ravitsevaa parisuhdeviikkoa

Toivottavat:

Seppo Kantola

Ryhmäpsykoanalyytikko, psykoterapiakouluttaja,

Psykoterapeutti VET (Valvira, Kela)

Seksuaalineuvoja SSS, seksuaali- ja pariterapeutti

seppo.kantola@luukku.com                                                                                                            

Emma Hietanen

Sairaanhoitaja AMK (psyk.)

Vyöhyketerapeutti

Seksuaalineuvoja SSS

Erityistason seksuaaliterapeutti NACS

emmahietanen@outlook.com

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: parisuhde, parisuhdeviikko, seksuaalisuus

Miksi lantionpohjan lihaksista on tärkeää pitää huolta ja miten lihasten kunto vaikuttaa seksiin?

Tiistai 25.5.2021 - Fysioterapeutti Heidi Leppänen ja seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

vaginakuula.jpgNaisten virtsankarkailu on usein esillä esimerkiksi mediassa. Monissa naistenlehdissä on ollut kirjoituksia aiheesta eri asiantuntijoiden näkökulmasta, mutta silti asia on jossain määrin vaiettua ja häpeää nostattava.

Lantionpohjan lihasten kuntoon liittyy moni asia, niin naisilla kuin miehilläkin. Ongelmia voi syntyä liian heikoista tai liian tiukoista lihaksista. Molemmilla on vaikutuksensa. Lantionpohjan lihasten kunto vaikuttaa oleellisesti pidätyskykyyn, erektioon ja siemensyöksyyn sekä koko kehon ryhtiin sillä lantionpohjan lihakset ovat yhteydessä myös selkälihaksiin. Tässä tekstissä pohdimme yhdessä lantionpohjan lihasten kunnon vaikutusta lähinnä seksuaalisuuteen ja siihen mikä niiden rooli on seksuaalisessa nautinnossa, sillä siinä(kin) lihakset ovat suuressa osassa. Usko pois!

Lantionpohjan lihaksiin erikoistuneelle fysioterapeutille kannattaa hakeutua, jos sinulla on virtsankarkailua, yhdyntä sattuu, kivuliaat kuukautiset tai muita kipuja alavatsalla ja/tai lantion alueella tai siemensyöksy- ja/tai erektiohäiriöitä. Lihasten tila voidaan tutkia ja apua on saatavilla.

Fysioterapeuttina saan ilokseni auttaa monenlaisten lantionpohjan ongelmien kanssa painiskelevia asiakkaita. Koen tekeväni todella tärkeää työtä, jossa asiakas on todella motivoitunut kuntoutumaan. Hoitojakson aikana päästään pureutumaan todellisten perusasioiden äärelle. Hoitoon tuleminen usein jännittää, mutta hoitotilanteessa hartiat yleensä laskevat ja tunnelma kevenee ja vapautuu kun ihminen huomaa pystyvänsä avoimesti ja luottamuksellisesti kertomaan kaikki mielen päällä olevat asiat.

Lantionpohjanlihaksilla, joita myös ilo-ja rakkauslihaksiksi kutsutaan, on siis tärkeä rooli seksuaalisessa nautinnossa, sillä niiden tietoisella käytöllä voi nostattaa itselleen voimakkaamman orgasmin sekä lisätä nautinnon määrää myös toiselle.

Lantionpohjanlihasten toiminta mahdollistaa seksuaalisen nautinnon osallistumalla esimerkiksi yhdynnän aikana lantion alueen tahattomiin lihassupistuksiin sekä orgasmin laukeamiseen.

Lantionpohjan lihasten tutkiminen:

Lantionpohjan lihasten tilannetta voidaan fysioterapiassa tutkia laittein, josta saadaan dataa sekä numeraalisesti että silmin nähden käyränä lihassupistuksen aikana. Tämä helpottaa asiakasta hahmottamaan miltä supistuksen pitäisi tuntua. Moni asiakas ihmettelee miten hento supistus on ja siksi usein turhautuvatkin harjoitellessaan, kun supistus ei tunnukaan järin voimakkaalta. Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista harjoittelussa, mutta voimien lisääntyessä ja itseluottamuksen kasvaessa, tunne supistuksesta tulee myös voimakkaammaksi.

Lantionpohjan mittaus on oiva keino päästä kiinni myös mahdolliseen lantionpohjan ylijännitystilaan, joka pitkittyessään myös voi aiheuttaa virtsankarkailua ja jopa kipuja esim. yhdynnän aikana. Tällöin fysioterapiassa opetellaan ensin rentoutumaan ja laskemaan jännitystä ja vasta sen jälkeen harjoitellaan lihassupistuksia. Lihasvoima voi siis olla mitattaessa ylijännittynyt ilman että tehdään mitään varsinaista supistusta. Tällöin asiakas on saattanut kokea kipua jo gynekologikäynnillä. Kipua saattaa esiintyä myös arkisissa tilanteissa kuten kävellessä, pyöräillessä tai istuessa. Kipu on saattanut kroonistua ja täten voinut ulottua jo esim. parisuhteeseenkin. On mahtavaa, että tällaiseen tilanteeseen fysioterapialla päästään tarttumaan ja ohjaamaan asiakas pikkuhiljaa paranemisen tielle. Käyntikertojen määrä muokkaantuu jokaisella asiakkaalla henkilökohtaisesti.

Lantionpohjan lihakset ja seksi:

Heikot lantionpohjanlihakset näkyvät usein seksuaalisuudessa siten että intiimejä hetkiä jännitetään tai hävetään heikkojen lantionpohjan lihasten vuoksi. Asiakas voi miettiä, karkaako virtsaa yhdynnän aikana ja silloin kokonaisvaltainen heittäytyminen seksuaaliseen nautintoon kärsii. Fysioterapia asiakkaissa onkin ihanaa huomata kuinka ryhti paranee ja ilo elämään löytyy itsetunnon kohentumisen myötä, kun löytää omat lihaksensa. Hoitojen myötä asiakkaat ovat tutustuneet kehoonsa paremmin ja tietävät itse mitkä asiat tuntuvat hyvältä. Asiakkaat huomaavat jossain kohtaa ikävien oireiden helpottaneen ja esim. aivastukset tai muut tilanteet eivät enää aiheuta kiusallisia oireita.

Fysioterapeuttina sanonkin jokaiselle hoitoon tulevalle asiakkaalleni, että hienoa kun tulit ja olet kiinnostunut lantionpohjasi kunnosta, se on jo hyvä alku paranemiselle. Monet asiakkaat ovat voineet saada gynekologilta jo monta lähetettä kontinenssiterapiaan, mutta vasta kun aika on oikea ja voimavarat harjoitteluun löytyvät, on paras mahdollinen ajoitus hoidon aloitukselle.

Hoitotilanteessa on mahdollisuus puhua aroista, henkilökohtaisista asioista ja siksi koenkin, että niistä kysyminen on todella tärkeää. Ihminen itse päättää milloin on valmis juttelemaan aiheesta. Joskus asiaa lähestytään kivun näkökulmasta ja etsitään keinoja kivuttomaan nautintoon, joskus lihasten heikon kunnon takia harjoitellaan ensin ja sitten otetaan kumppanin kanssa yhteisiä harjoitteluhetkiä. Kannustan aina asiakasta tutustumaan itse omaan seksuaalisuuteensa ja nautintoonsa.

Lantionpohjan lihakset ja nautinto:

Kun tulee tutuksi lantionpohjanlihastensa kanssa, niitä oppii käyttämään rakastelun aikana niin että mielihyvä lisääntyy sekä itsellä, että toisella. Niiden avulla voi säädellä mielihyvän tasoa kiihottumisesta aina orgasmiin saakka. Lihasten tuntemus lisää oman itsen ja kehon tuntemista sekä seksuaalista itsetuntoa ja varmuutta. Kun lantionpohjan lihakset ovat joustavat ja nainen on lihasten toiminnasta tietoinen, on myös yhdyntä kivutonta ja tuntoherkempää. Nämä teemat ovat usein olleet seksuaaliterapia vastaanotolla esillä.

Lantionpohjan lihasten vahvistaminen lisää emättimen tuntoherkkyyttä sillä emätintä ympäröivissä lihaksissa on valtava määrä tuntohermoja. Lihasten vahvistamisella ei pyritä tiukkaan tai kireään emättimeen, vaan siihen, että emättimen seinämät olisivat joustavat. Lantionpohjan lihaksia tahdonalaisesti supistaessa, yksin tai yhdessä nauttiessa, voi saada aikaa voimakkaamman orgasmin. Lihasten tahdonalaisten supistusten avulla voi houkutella penetraation aikana toteutuvaa orgasmia, mutta lihasten supisteleminen lisää orgasmiherkkyyttä myös klitorista hyväilemällä.

Kaiken kaikkiaan lantionpohjan lihasten kunto voi vaikuttaa naisella kokonaisvaltaisesti seksuaalisuuteen, siihen liittyvään minäkuvaan ja monenlaisiin arkisiin asioihin. On varmempi olo itsestä, kun esim. aivastaessa tai makeasti nauraessa ei pissa lirahda housuun. Moni nainen häpeää virtsankarkailua, mikä on toki kiusallinen vaiva ja herättää monenlaisia tunteita. Kannustan kuitenkin jokaista, joka tästä kärsii, hakeutumaan asiantuntijan vastaanotolle.

WoimanKiven vaginakuula, jota aiempi blogi-teksti käsittelee, on loistava työkalu jonka avulla voi lantionpohjan lihaksia harjoittaa sekä lisätä nautintoa omaan arkeen.

Seksuaaliterapeuttina ohjaan naisia tunnistamaan omat lantionpohjan lihakset ja kuinka niitä voi seksin aikana käyttää nautintoa lisäämään. Olen myös opastanut vaginakuulan käytössä, niin lihasharjoitteissa kuin nautinnonkin näkökulmasta. Usein kuulee puhuttavan naisten lantionpohjan lihaksista, niiden harjoittamisesta, mutta aivan yhtä tärkeää on myös miehen harjoittaa lihaksiaan, sillä ne auttavat säätelemään siemensyöksyä ja erektiota. Toimivien lantionpohjan lihasten avulla miehen on mahdollista pitää erektiota paremmin yllä sekä säädellä siemensyöksyn tuloa. Tärkeitä asioita, eikö vain?

Pitäkäämme siis rakkauslihaksistamme hyvää huolta, nautintoa elämäämme lisäten. Kehon hyvinvointi kohottaa elämänlaatua ja tuo itsevarmuutta niin seksuaalisessa mielessä kuin muutenkin. On mukavaa, jos voi nauraa, hyppiä ja pomppia pöksyt kuivana sekä saada seksielämään lisää nautintoa tuottavia elementtejä.

Hakeuduthan tarvittaessa lantionpohjan lihaksiin erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolle ja/tai seksuaaliterapeutille. Me autamme mielellämme!

Heidi ottaa vastaan tunnelmallisessa vanhassa Raumassa, osoitteessa:

KUNNON fysio- ja lymfa TERAPIA

Tullivahe 2 as 3 

26100 Rauma

Heidi löytyy myös Facebookista: Heidi Leppänen KUNNON fysio&lymfa TERAPIA 

Emmalla vastaanotto on Lahden keskustassa tai etänä. Olet tervetullut <3

Kesäisin ja nautinnollisin terkuin: Heidi & Emma

 

 

 

1 kommentti . Avainsanat: lantionpohjan lihakset, nautinto, seksuaaliterapia, fysioterapia

Vaginakuulan käytön mahdollisuudet

Torstai 6.5.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

kuula.jpgWoimanKiven vaginakuulaa käyttäviltä upeilta naisilta olen saanut kuulla ihmeellisiä ja kauniita palautteita. He ovat kertoneet tuntemuksistaan ja kokemuksistaan joita vaginakuula on herättänyt. Olen kuunnellut palautteita kiitollisena sekä nöyränä pienien ihmeiden edessä, itse palautteisiin samaistuneena.

Palautteiden kautta aloin pohtimaan kuinka laajalti voikaan vaginakuulaa käyttää, monesta eri näkökulmasta, jokainen omasta ulottuvuudestaan käsin. Vaginakuula on nimittäin loistava työkalu itseensä tutustumisessa, lantionpohjanlihasten harjoittamisessa sekä nautinnon antajana. Jokaisesta aiheesta ja palautteesta voisin kirjoittaa erillisen blogitekstin, mutta tässä tekstissä pohdin kahta palautetta:

  • "vaginakuulan käyttö on opettanut oman kehon äärelle pysähtymistä"
  • "harjoitus on ihana syy antaa itselle hetki nautinnon parissa"

Kehosuhteemme on liene kaikille ihmisille jollakin tavalla ristiriitainen ja tunteita herättävä, ainakin jossakin vaiheessa elämänkulkua. Voi olla, että oman kehon äärelle pysähtyminen on haastavaa. Toisaalta tämä voi kuulostaa oudolta, sillä koko ajanhan me olemme kehomme kanssa. Me elämme kehomme kautta ja teemme toimintamme kehollisesti. Ja siltikin oman kehon äärelle voi olla vaikeaa pysähtyä. Tietoisesti pysähtyä.

Arjessa on melko helppoa sivuuttaa suurin osa tunteista sekä kehon hienovireisistä viesteistä pitämällä itsensä kiireisenä ja suorittamalla elämää hetkestä toiseen. Se suojaa tuntemiselta. Joskus tosin sekin on tarpeellista, jotta pysyy elämänsyrjässä kiinni, mutta lienee kuitenkin ajan mittaan se omaan mahdottomuuteensa kaatuu.

Kun asettuu olemaan itsensä kanssa, vetää syvää henkeä ja antaa luvan kuulla ja tuntea itseään kaikkinensa, vaatii se suurta rohkeutta. Ihmisenä me kätkemme valtavan määrän asioita, tunteita, ajatuksia, tuntemuksia, olotiloja, haluja, himoja, pelkoja, uskomuksia, hyvää oloa jne. itseemme. Pysähtyminen on mahdollisuus siihen, että näitä edellä mainittuja alkaa nousemaan pintaan, joskus hengähdys kerrallaan, välillä hurjasti vyöryen.

Toivottavasti jokaisella on omat keinonsa, avut pysähtymiseen, tarkasteluun siihen missä mennään, miten voin ja miltä minusta tuntuu. Toivottavasti jokainen jossakin kohtaa huomioi mitä mielessä on meneillään, miten hengitys hengittää ja kuinka keho voi. Joku pysähtyy hetkittäin, joku päivittäin, joku vain harvoin. Jokainen löytäköön oman rytminsä. Oman sykkeensä tahdin, jossa on hyvä askeltaa, tietoisena itsestään.

Naiset ovat kokeneet, että vaginakuulamme tukevat tietoista pysähtymistä itsensä äärelle. Osittain tätä tukee itselle luvattu lantionpohjalihasharjoitus, osittain vaginakuulan energia, joka on laadultaan maadoittavaa, rauhallista, vakaata ja turvallista. Energianlaadusta on iso apu, sillä se tukee kauniilla, pehmeällä ja lempeällä tavalla pysähtymistä sekä itseensä katsomista myötätuntoisin silmin. Hellin aistein. Se herättää pitämään hyvänä itseään. Vaginakuulassa on läsnä kiven varastoima lämpö, sen kovuus ja samaan aikaan uskomaton pehmeys. Nainen saa samalla ikään kuin sisäisen energiakehohoidon vaginakuulaa käyttämällä, sillä jokainen kuula kantaa itsessään kaunista energiaa. Tämä on yksi niistä syistä, miksi me olemme valinneet suomalaisen kiven, sillä suomalaisessa kivessä energianlaatu on aivan uniikkia, kuten myös kauneus, niin kuin jokaisessa naisessakin.

Joskus saattaa nainen tarvita itsensä hyvänä pitämiselle, itsetyydytykselle, näennäisen luvan. Sillä edelleen aihe herättää helposti häpeää ja syyllisyyttä, ihan kuin se olisi jollain lailla kiellettyä, kumppanin pettämistä tai jollakin muulla tavalla outoa. Mielipiteet ja asenteet voivat olla kotoisin kaukaakin, omasta tai suvun historiasta. Patriarkaalisesta näkökulmasta puhumattakaan. Elää nainen sitten parisuhteessa, monisuhteessa tai itsekseen, on masturbointi terveellistä, hyvän olon hormoneja herättävää, seksihaluja lisäävää, rentouttavaa, stressiä poistavaa, unen laatua parantavaa jne. On se myös oman kehonkuvan hellimistä, itsensä rakastamista, itselleen luvan antamista, sillä jokaisellahan on oikeus nautintoon, joko yksin tai yhdessä.

Vaginakuula toimii tässäkin lempeänä apuna. Kun nainen tekee esim. lantionpohjanlihasten harjoituksen on lupa myös samalla nauttia. Lämmitetyllä vaginakuulalla on todella rentouttava vaikutus kehoon ja mieleen. Sillä voi hieroa genitaalialueen ulkoa sekä sisältä. Vaginan hierominen onnistuu lihasten ja narun avulla kuulaa emättimessä kuljettaen. On lupa tuntea kaikenlaisia tunteita, jota hetkessä herää. On lupa purkaa tunteita tavalla, jolla ne haluavat tulla itsestä ulos juuri sillä hetkellä. Se voi olla orgasmin hurja huuto, oman kosketuksen tuntemisen kauneus, joka herättää itkun ja ikävän itseensä, omaan olemukseensa, varsinkin jos on kulkenut hieman itsensä ulkopuolella, tarpeensa sivuuttaen. Se voi herättää syvää ja nautinnollista naurua, se voi herättää hyisevää häpeää. Hetki voi myös olla neutraali, ilman syviä ja vaihtuvia tunnemaisemia. Kaikki on ok. Kaikki hyvä itselle on ok. Suorastaan suositeltavaa.

Seksuaaliterapeuttina olen usein puhunut naisten kanssa molemmista aiheista, haasteesta pysähtyä itsensä äärelle sekä masturboinnista. Molempia aiheita olemme yhdessä tarkastelleet ja pohtineet, tutkineet historiaa sekä omaa ja opittuja uskomuksia. Yhdessä olemme saaneet upeita oivalluksia, keventäneet häpeän ja syyllisyyden taakkaa, jonka johdosta naiset ovat jatkaneet matkaansa vahvemmin oman nautintonsa ja kehonsa tuntien. Itselleen luvan antaen. Seksuaaliterapeuttina olen usein puhunut myös uteliaisuudesta omaa alati muuttuvaa kehoa ja itseään kohtaan, siitä kuinka kiinnostavaa matkaa kuljemme itsemme kanssa, itseämme toisistamme peilaten, elämää ihmetellen. Toivottavasti jokaisen päiviin mahtuu hyvää oloa ja nautintoa, niin itse itselleen annettuna kuin lahjaksi saatunakin. Niiden avulla jaksaa kulkea läpi karkeimpienkin ajanjaksojen, jotka myös ajoittain elämässä näyttäytyy.

Löytäköön jokainen ihanan tavan pitää itseään hyvänä, jotakin millä itseään helliä. Löytäköön jokainen arjestaan hetkiä, jolloin pysähtyä kuuntelemaan hengitystään, tuntemaan tunteitaan ja syvästi aistimaan itseään. WoimanKivi tarjoaa kauniin vaginakuulan, jota voi käyttää apuna, tukena omalla naiseuden matkallaan. Me olemme valmistamistamme vaginakuulista ylpeitä, niiden kauneudesta ja käden työstä. Olkaamme naiset ylpeitä ainutlaatuisesta kauneudestamme ja väkevästä voimastamme.

 Lämpimin terkuin Emma

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaginakuula, seksuaaliterapia, seksuaaliterapeutti, woimankivi, lantionpohjanlihakset, nautinto

Mitä seksuaaliterapeutin vastaanotolla oikein tapahtuu?

Perjantai 23.4.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Tätä kysymystä minulta on kysytty useammankin kerran, viimeksi hyvä ystäväni tätä pohti. Jokaiselle herää jonkinlaisia mielikuvia siitä mitä seksuaaliterapeutin vastaanotto pitää sisällään, jotkut mielikuvista ovat oikeita, jotkut vääriä. Ajattelen, että jos yhtään tuntee seksuaaliterapialle tarvetta, mutta ei uskalla aikaa varata koska ei tiedä mitä siellä tehdään, on tärkeää ottaa siitä selvää, ettei tietämättömyyden anna estää omaa avun hakemista.

Tässä blogitekstissäni kerron mitä minun vastaanotollani tapahtuu, millaisista työskentelymenetelmistä istunto koostuu ja millaisissa tunnelmissa asiakkaan kanssa liikumme. Täytyy muistaa, että jokainen terapeutti tekee oman persoonansa ja ammattiosaamisensa kautta työtään, joten tapaamisten sisältö sekä työskentelymenetelmät varmasti vaihtelevat, terapeutista riippuen. Kuitenkin jokainen terapeutti käy asiakkaan kanssa vuorovaikutteista keskustelua ja pyrkii auttamaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.

Prosessi alkaa siitä, kun asiakas varaa minulta vastaanottoajan soittamalla, sähköpostitse tai viestitse. Kun asiakas sitten ensimmäiselle tapaamiselle saapuu, niin yleensä molempia jännittää, häntä sekä minua. Asiakasta jännittää tulla omien intiimien ja herkkien asioidensa kanssa ja minua seksuaaliterapeuttina jännittää kuinka kohdata asiakas niin, että hän kokee tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja autetuksi.

 Käynnin alussa useimmiten ensimmäiseksi keitän teetä ja istahdetaan ihan rauhassa, vedetään henkeä ja asettaudutaan tilaan. Sitten alkaa asiakkaan tarinankerronta siitä, mikä hänet tuo seksuaaliterapeutin vastaanotolle. Asiakas puhuu, minä kuuntelen, teen muistiinpanoja ja tarvittaessa kysyn tarkentavia kysymyksiä.

Usein ensimmäinen tapaaminen menee niin, että asiakkaan puhe pulppuaa ja minä annan sen tapahtua, mutta toki autan, jos sanat jäävät jumiin. Ensimmäisellä kerralla hahmotellaan tapaamistiheyttä, mutta en koskaan sovi, ellei asiakas itse niin halua, mitään tiettyä käyntimäärää etukäteen koska jokaisen prosessi on omanmittainen ja käyntimäärien tarve muokkaantuu prosessin aikana, matkan varrella. Ensimmäisellä tapaamisella asiakas myös tunnustelee sitä, haluaako jatkaa terapia tapaamisia kanssani, sitä kuinka kemiamme toimii. Minä puolestani arvioin, että olenko oikea terapeutti juuri hänelle, osaanko auttaa hänen haasteissaan. 

Käynnit luonani sisältävät vastavuoroista keskustelua, tavoitteiden hahmottamista, pohdintaa, kysymyksiä, oivalluksia, aika usein kyyneleitä, kipeitä tunteita, kohtaamista ja huumoria, nauruakin. Hetken keveyttä. Lähes aina tapaamisiin sisältyy myös kehollisia harjoituksia, kuten rentoutus, hengitys- ja läsnäoloharjoituksia. Näiden tavoitteena on kuljettaa asiakas tunnelmaan, josta käsin hän pystyy työskentelemään sekä tuntemaan ja oivaltamaan omaa kehollisuuttaan. 

Joskus suosittelen myös kotitehtäviä. Useimmiten asiakkaat tykkäävät tehdä niitä. Tehtyjä kotitehtäviä käydään läpi seuraavilla tapaamisilla, keskustellaan siitä, kuinka ne toteutuivat, miltä niitä tuntui tehdä, mitä tunteita ne herättivät jne. Kotitehtäviä ehdotan siitä näkökulmasta, että asiakas voisi hyötyä niistä ja oivaltaa jotakin itsestään. 

Tapaamisten lopuksi, ennen kuin asiakas lähtee kotimatkalleen, varmistan aina, että hän lähtee luotani kehonsa rajat tuntien ja niin eheänä kuin siinä hetkessä se on mahdollista.

Asiakkaasta kirjaan ylös perustiedot sekä tapaamisten sisällöt suojattuun tiedostoon. Asiakas voi aina halutessaan pyytää kirjatut tiedot nähtäväkseen. Voidaan ajatella, että seksuaalineuvonta toteutuu useimmiten 1-5 kertaa ja seksuaaliterapia viidestä kerrasta ylöspäin. Mihinkään tiettyyn käyntimäärään ei asiakkaan tarvitse sitoutua. Käyntitiheys sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti, se voi toteutua kerta viikkoisesti tai harvemmin. Mikä intensiivisyys kenellekin sopii. Terapia tapaamisten aikana, prosessin edetessä, pysähdytään tarkastelemaan tilannetta, tekemään väliarviota ja sovitaan kuinka siitä eteenpäin jatkamme. Onko tavoitteet muokkaantuneet.

Seksuaaliterapeuttina olen vaitiolovelvollinen. Ainoastaan ammatillisessa työnohjauksessa käyn läpi asiakastapauksia anonyymisti, jotta saan lisää näkökulmia asiakkaan auttamiseen sekä omaan ammatilliseen kasvuuni.

Oman osaamiseni rajat tiedostaen, ohjaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin, juuri häntä parhaiten auttavalle ammattilaiselle. Tämä tuo turvaa sekä asiakkaalle, että itselleni. Minun ei tarvitse osata kaikkea, mutta tarvittaessa tarvitsee osata ohjata asiakas eteenpäin.

Seksuaaliterapia ei ole Kela-korvattava. Toivottavasti tulevaisuudessa on! Seksuaaliterapian hinnat minulla ovat 45min. / 85€ ja 90min. /125€. Maksun voi suorittaa maksupäätteellä tai laskulla. Otan seksuaaliterapia-asiakkaita vastaan myös etänä. Se on hyvä mahdollisuus koska silloin ei maantieteelliset rajat ole esteenä ja moni voi tuntea olonsa turvallisemmaksi liittyä tapaamiseen omalta kotisohvalta.

Seksuaaliterapiaan voi hakeutua monenlaisista syistä mutta on mahdollista tulla myös ilman haasteita. Tulla ikään kuin voimistamaan ja vahvistamaan jo olemassa olevaa hyvää, hakemaan vinkkejä ja erilaisia näkökulmia.

Olet siis lämpimästi tervetullut <3

Terkuin Emma

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seksuaaliterapia, vastaanotto, seksuaaliterapeutti, vastavuoroinen keskustelu

Miksi minusta tuli seksuaaliterapeutti?

Sunnuntai 11.4.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

mina2.jpg Seksuaalisuuden ulottuvuudet ja mahdollisuudet ovat loputtoman syvät, paljolti myös tutkimattomat, todentamattomat. Onneksi sen saralla ei kaikkea ole pystytty tieteellisesti tutkimaan, sanoin selittämään. On olemassa seksuaalisuuden syvä mysteeri, jonka äärellä olen nöyrä, viihdyn sitä tutkaillen, seksuaalisuuden äärellä viipyillen.

Seksuaalisuudessa on ihanaa myös sen arkinen elementti, joka on läsnä joka hetki, mutta se kuinka me arjen touhuissamme otamme seksuaalisuuden huomioon, itsessämme ja toisissamme, on oma juttunsa. Se, kuinka sen äärelle malttaa pysähtyä. Pidän siitä, että seksuaalisuutta voi tarkastella syvän mysteerin näkökulmasta tai arkisen elämän lomasta, tai jostain siltä väliltä. Välitasoja ja lähestymiskulmia on lukemattomia. Mm. siitä syystä seksuaaliterapeutin työ on kiinnostavaa, yhden kanssa tarkastellaan tästä kulmasta käsin, toisen kanssa toisesta. Koskaan ei tiedä mitä matkan varrella tulee näkyväksi.

Olen nuoresta aikuisesta saakka ajatellut, että minusta tulee seksuaaliterapeutti jonakin päivänä. Se on ollut haaveeni. Syytä tähän en osaa sanoa. Se vain on ollut minussa olevaa hiljaista tietoa. Hoitotyötä aloittaessani, 19-vuotiaana, muistan jo silloin ihmetelleeni sitä, miksi seksuaalisuus on osa, jota ei oteta huomioon ihmistä hoidettaessa. Ei ainakaan yleensä. Ei vielä tänäkään päivänä. Sen osa-alueen huomioiminen ei ole itsestään selvyys. Minä haluan tuoda ihmisen kohtaamiseen, niin sairaanhoitajana, kuin vyöhyketerapeuttinakin, seksuaalisuuden ulottuvuuden, niin että siitä on mahdollisuus, ainakin lupa puhua. Haluan raottaa vaiettua. Osaltani haluan edistää ihmisen näkemistä kokonaisuutena. Siinä missä on ihminen, on myös seksuaalisuus, sillä seksuaalisuus on sitä mitä me olemme.

Oman kehon ja seksuaalisuuden tuntemus on yksi ihmisen laadukkaan elämän perusasioista. Parhaimmillaan seksuaalisuuden läsnäolo kaikkinensa antaa elämälle syvyyttä, turvaa, nautintoa, iloa, levollisuutta jne. Se voi toimia valtavana voimavarana elämässä.

Seksuaaliterapeuttina haluan edistää näiden voimavarojen löytämistä. Kulkea ihmisen rinnalla kohti hänen oman näköistä seksuaalisuuttaan. Tutkia mitä kaikkea se voisi juuri hänen kohdallaan tarkoittaa, juuri tässä elämän vaiheessa. Minulle on tärkeää, että asiakas voi olla vastaanotollani luottavaisin ja levollisin mielin, luottaen siihen, että tulee kuulluksi ja nähdyksi. Oman osaamiseni rajat tiedostaen, ohjaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin, juuri häntä parhaiten auttavalle ammattilaisille. Se tuo myös minulle, seksuaaliterapeuttina varmuutta. Minun ei tarvitse osata kaikkea, mutta tarvittaessa tarvitsee osata ohjata eteenpäin.

Olen kiitollinen itselleni, että opiskelin seksuaaliterapeutiksi ja saan tavata asiakkaita tämän äärellä. Haluan edelleen oppia lisää ihmisyydestä, sen moninaisuudesta. Kirjoista oppii teorian, kohtaamisista oppii käytännön ja huomaa sen, kuinka jokaisen seksuaalisuus on juuri omanlaistaan. Sen kirjoa on niin monta kuin on ihmistäkin. Tämän tutkimisesta minä pidän.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: seksuaaliterapeutti, kysymys, pohdinta

Vyöhyketerapia ja Seksuaalisuus

Sunnuntai 4.4.2021 - Seksuaaliterapeutti, vyöhyketerapeutti Emma Hietanen

Vt.jpgMitä vyöhyketerapia on ja kuinka se voi vaikuttaa kokemukseen itsestään seksuaalisena olentona?

Kun asiakas tulee hoitohuoneelleni ja istumaan käydessään huokaisee, laskeutuu kuulemaan itseään, vointiaan sekä kehoaan, ollaan jo hyvässä alussa. Moni tulee kiireen ja stressin keskeltä, pysähtymistä kaivaten. Arjesta, jossa ei ole syystä tai toisesta ollut tilaa kuulla omaa itseään. Kuulla miltä minusta tuntuu, mitä minä tarvitsen? Miten voin? Kehohoito, jossa käydään koko keho läpi hierovin ottein, on oiva keino yllä mainittujen kysymysten äärelle pysähtymiseen. Se on myös loistava metodi hermoston rauhoittamiseen.

Vyöhyketerapia on vanha ja lempeä hoitomuoto, jolla voi hoitaa ihmistä läpi koko elinkaaren. Siitä voi saada apua monenlaisiin vaivoihin ja särkyihin, mutta ennen kaikkea vyöhyketerapia toimii ennaltaehkäisevänä hoitomuotona. Sen avulla voidaan aktivoida kehoa parantamaan itse itseään ja pitämään tasapainoa yllä. Sen avulla päästään myös ylisukupolvisten tunnetaakkojen äärelle, jotka ovat kehoomme koteloituneet.

Ihmisen keholta löytyy heijastepistejärjestelmä, jonka kautta voidaan kehoa aktivoida ja tarvittaessa rauhoittaa. Hoidon aikana käyn läpi asiakkaan koko kehon ja viipyilen niissä kohdin, joissa sitä tarvitaan. On tärkeää muistaa, että vyöhyketerapia ei koskaan korvaa lääketieteellistä hoitoa mutta mahdollisesti voi kulkea siinä rinnalla tukevana hoitomuotona. Joskus voi apu löytyä myös tätä kautta, ohi lääketieteen, sillä juurisyyt lepäävät kehon lukkojen alla.

Hoidon vastaanottaminen antaa mahdollisuuden oman kehoyhteyden vahvistamiseen ja sitä kautta kuulemaan omia tarpeitaan ja hahmottamaan omia rajojaan selkeämmin. Reilu 10 vuoden ajan, mitä olen vyöhyketerapeuttina toiminut, olen huomannut, että usein asiakkailla on haasteita kehoyhteyden kanssa. Arkielämä vie liikaa pään tasolle, jossa kuljemme ajatusten maailmassa ja on vaikeaa kuulla mitä keholla on asiaa. Tämän äärelle pysähtyminen on äärimmäisen tärkeää. Kehohoito on kuin sipulin kuorimista. Jokainen hoitokerta vie kerros kerrokselta syvemmälle, kohti omaa itseä. Jokaisella hoitokerralla keho antaa aina hieman enemmän periksi jännityksiä ja jumeja avaten, rentoutuen ja antautuen avautumaan. Keholla on luontainen tarve päästää ylimääräinen kuorma ulos. Vyöhyketerapia auttaa tässä.

Vaikka seksuaalisuus on kaikkea sitä mitä me olemme, on sen hahmottamisessa kehollisuuden kokemus hyvin olennainen osa. Meillä kaikilla, toisilla enemmän, toisilla vähemmän on omat lukkomme ja jumiutuneet energiat kehossamme. Niistä osa on perimämme siirtymiä, osa tämän elämän kolhuista syntyneitä mutta juuri nuo lukot estävät tai vähintäänkin vaikeuttavat energian virtaavaa liikettä kehossamme, jolloin vaivoja ja vaikeutta tuntea omaa kehoa voi syntyä. Ihmiskehon vahvimmat lukkotasot yleensä sijaitsevat kaulalla, rinnalla ja vyötäröllä. Minkä vaan lukon ollessa aktiivinen, se heikentää kehoyhteyttä ja energian kulkua. Näin ollen se vaikuttaa myös seksuaalisten tuntemusten kokemiseen, tiedostamiseen ja hahmottamiseen itsestään seksuaalisena olentona. 

Vyöhyketerapian avulla näitä lukkotasoja voidaan availla, jolloin keho saa mahdollisuuden järjestäytyä uudelleen, etsiä optimaalista asentoa ja tilaa, hengitys kulkee syvemmin ja energia virtaa esteettömämmin. Hoito auttaa myös nostamaan kehossa uinuvia koteloituneita tunteita pintaan, jotta niistä voi vapautua ja näin ollen kehon taakka kevenee. 

Olen vuosien varrella myös havainnut sen, että usein asiakas tuntee vain jotkut kohdat kehostaan selkeästi. Voi olla, että esimerkiksi toinen puoli kehosta tuntuu puutuneelta sitä käsiteltäessä ja siihen on vaikeaa saada tunnekosketusta. Tähän on syynsä ja ne löytyvät kehosta, kun hoitokerrat etenevät. Syitä voi olla esim. haasteet kehonkuvassa, perimässä olevat purkamattomat raskaat tunnetaakat, ankaruus itseä kohtaan ja näistä kaikista johtuva heikko kehoyhteys jne. Syitä on niin monia, kuin on ihmisiäkin.

Oman kehoyhteyden vahvistaminen, tasapainon löytäminen, omien tarpeiden ja rajojen hahmottaminen, oman kehonsa kanssa rakkaudellisessa suhteessa eläminen vaikuttavat kaikki luonnollisesti siihen, kuinka seksin ja seksuaalisuuden koemme itsessämme. Kuinka kokemus omasta itsestämme näyttäytyy elämässämme. Omissa nahoissaan eläminen vaikuttaa siihen, kuinka heittäydymme seksiin, antaudumme nautinnolle ja orgasmiin, kuinka kunnioitamme omia tarpeitamme sekä siihen, kuinka liitymme toiseen ihmiseen. Liittyminen edellyttää turvan kokemusta omassa itsessään, omassa kehossaan. Vyöhyketerapian avulla voi hoitaa myös seksuaalisia toiminnallisia häiriöitä, kuten vaginismi, vulvodynia, orgasmihaasteet ja erektiohäiriöt. Näihin haasteisiin löytyy keholta juurisyy. Keho nostaa sen näkyville, tarinat tuovat tietoisuuteen, jolloin niistä on mahdollista vapautua. Mahdollista parantua. 

Voimme löytää kehon ja mielen kevenemisen kautta vahvemman yhteyden sellaiseen nautintoon ja haluun, joita emme tienneet itsessämme olevankaan. Voimme löytää jotakin uutta. Kehotunnetyöskentelyn avulla voimme ymmärtää itseämme kokonaisuudessaan paremmin sekä kulkea keveämpänä himot, halut, myötätunto, selkeys ja levollisuus itsessämme läsnä. 

Olet tervetullut syventämään kehoyhteyttäsi ja rentoutumaan vyöhyketerapiaan, hoitohuoneelleni Lahden keskustaan.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vyöhyketerapia, kehollisuus, seksuaalisuus, kehohoito, tunnetaakat

Kenen silmin itseämme katsomme?

Sunnuntai 14.2.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Rakkainta ystävää tulee katsottua arvostetuin, lempein ja lämpimin silmin. Hänessä näkee suunnattoman kauneuden, kokonaisuuden, jossa rakkaus lepää. Näkee toisen kehon ainutlaatuisuuden, joka on kaikkinensa täydellisen kaunis juuri niin kuin hän siinä hetkessä on.

Tuleeko katsottua myös itseään rakkaudellisin ja arvostavin silmin, niin kuin parasta ystävää katsoisi? Toisinaan, mutta ei läheskään aina. Elämäni varrella katseeni syvyys, lämpö ja tarkoitus on vaihdellut. Nyt tämän ikäisenä, 42-vuotiaana naisena katseeni on useimmiten myötätuntoinen elämän tuomia muutoksia kohtaan, jotka kehossani näkyvät. Minulle ne kertovat eletystä elämästä, elämän eri vaiheista. Mieli on antanut hieman periksi, pehmennyt ja hetkeen, jolloin katson kehoani tutkaillen, on tullut syvempää lämpöä. On helpompaa olla arvostelematta, on helpompaa olla ystävä oman kehollisen ulkonäköni kanssa, on helpompaa asustaa kehossa. Suurimman osan ajasta siis.

Uskallatko Sinä olla paljaana itsesi edessä, katsoa syvästi kehoasi, seistä selkä suorassa kaikkinensa ja vain katsoa, rauhassa tutkailla?

Hyvän työkaverini kanssa tätä pohdimme, kun tunnustelimme omaa kehoamme. Sitä kuinka se on muuttunut suuntaan, jos toiseenkin viime vuosien saatossa. Hän kysyi: kenen silmillä itseämme oikein katsomme? Minkälaiseksi on tallentunut meidän kehollinen kuvamme itsestämme ja mistä se on lähtenyt rakentumaan?

Kun vasta maailmaan tullut pieni ihmistaimi suuressa sielussaan saapuu tänne, niin jokainen tuntee hellyyttä, suojelun halua ja vilpitöntä ajatusta täydellisyyden täydellisyydestä, kun tuota vasta saapunutta katsoo. Kaikki on hänessä täysin kohdallaan. Kun lapsi kasvaa ja alkaa tunnustella omaa itseään, niin vielä on pieni lapsi omassa mahtavuudessaan ja upeudessaan voittamaton, maailman ihanin ja virheetön. Oma keho on mielenkiintoinen tutkimusmatka omia tunnelmia tunnustellen. Ja siitä se matka jatkuu, oman kehon kanssa yhtenään elämää jakaen.

Keho muuttuu monta kertaa elämän aikana. Aina on muutos läsnä ja näin ollen oma suhdekin omaan kehoon muuttuu, uudelleen rakentuen, toisenlaisen tavan löytäen. Myös mieli hakee uuden polun kehoa lähestyen, muuttuneeseen asettuen. Vaan kenen silmillä oikeastaan itseäsi katsotkaan? Onko silmissä vanhempien katseet, kenties kiusaajan katseet, oman mielen arvostelevuus ja missä on juurisyy? Kuinka paljon kehoon koteloituneet tunteet värittävät omaa katsetta? Nuo arvostelevat silmät ovat kenties sukupolvien takaa katsovia, opittuja katseita siis? Kenties. Tunnistatko tämän?

Olen usein puhunut naisten kanssa siitä, kuinka haastavaa on tuoda armoa omaan katseeseen. Tulee helpommin huomatuksi asiat, joihin haluaisi muutosta kuin ne, jotka voisi jo hellyydellä hellitellä. Oman mielenmaiseman muuttaminen vaatii työtä. Olemme myös usein keskustelleet siitä, kuinka vahvasti meihin vaikuttavatkaan sukupolvien takaiset asenteet ja mahdolliset epätasapainot suhteessa itseen ja toisiin. Ne elelevät meissä edelleen, nuo kaukaiset kaiut. Joissain meissä tiedostavammin, joissain salaisemmin, enemmän tiedostamattomissa olevin, kuin uinuvin. Moni nainen on kokenut, ettei ollut koskaan hahmottanut asiaa tästä näkökulmasta, ei ollut tullut ajatelleeksi. Jos oma äitisi on edelleen vierelläsi kulkemassa, niin kannattaa hieman kuulostella kuinka hän itsestään puhuu, kuinka kehoaan hoivaa. Voisi myös tiedustella, lämpimin mielin kysellä, kuinka on hänen äitinsä kehoaan puhutellut, onko hyvänä pidellyt? Silitellyt? Saattaa saada arvokasta tietoa, silmiä avaavaa, ymmärrystä lisäävää.

Kehoyhteyden vahvistaminen vahvistaa siis suhdetta omaan kehoon, ulkonäöllisestikin. Kun kuulee oman kehonsa viestejä ja omia tarpeita on enemmän ystävä oman kehonsa kanssa. Mielen ja kehon keskinäinen suhde on omanlaisensa matka, joka liene elämänmittainen. Toisen kanssa elämää jakaessa, tai vain lyhyessä kohtaamisessa oman kehosuhteen tila näyttäytyy myös seksissä, toisen kanssa lähellä ollessa, yhteisessä hetkessä. Uskaltaako olla paljaana toisen edessä, toisen katseen kohteena, kosketuksen vastaanottajana? Ulkonäöllinen kehosuhde heijastelee myös sitä, kuinka uskallamme rentoutua seksin aikana, antautua nauttimaan kaikkine lihoinemme ja niine hyvinee, kuinka keho nautintoa ilmaisee. Kuinka uskallamme liikkua seksin aikana, olla viehkeydessä vapaa. Olla kehossamme vapaa.

Kehoyhteys ja kehosuhde on monitasoinen ja laaja käsite. Sitä voi tarkastella loputtomien näkökulmien läpi. Tässä lähinnä pohdin nimenomaan ulkonäöllisen tarkkailun ajatuksesta käsin, sitä kuinka me mahdollisista kauniista palautteista huolimatta näemme itsessämme jotakin muuta kuin kuulemamme kuvauksen. Kuinka kuvaus voi niin totaalisesti muuttua matkalla sanojan huulilta ja lämpimistä ajatuksista, matkalla omaan mieleemme? Avautuuko tuolloin jotkut sisäiset silmät, jotka ovat meihin asettuneet, joskus elämämme varrella, kenties jo syntymälahjana saatuna? Mitä arvelet?

Kaiken kaikkiaan ihmisen keho on kaunis luomus, taideteos, luonnon voima. Sinun sekä Minun. Hyvää ystävänpäivää Sinulle ystäväni <3

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kehonkuva, kehopositiivisuus, kehollisuuden ylisukupolvisuus

Juuret ja seksuaalisuus

Lauantai 6.2.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

Voiko ihmisen juurevuus tai juurettomuus vaikuttaa seksuaalisuuden kokemukseen omassa itsessään? Voiko juuriston tunteminen auttaa olemaan jykevämmin itsessään, jolloin on kuulevampi kehossaan, halussaan ja omissa tarpeissaan? Entäpä jos juuret ovatkin täysin vieraat, eivät tutut laisinkaan? Onko kuin ilmassa seisoisi?

Minulle, juuri-ihmisenä, niillä on suuri merkitys suhteessa omaan itseeni. Pitkälti oma seksuaalisuuteeni hahmottuu niiden kautta. Tunnen itseni juuristoni läpi. Hahmotan myös historiani ja perimäni sitä kautta. Minulle on tärkeää olla kytköksissä juuriini, sillä ne pitävät minut vahvasti kehossani, turvan kokemuksessa. Ne auttavat minua olemaan yhteydessä omaan ytimeeni, lantionmaljaani leväten, oman keskukseni tuntien. Seksuaalisuutta voi toki tutkia myös monista muistakin näkökulmista, mutta itselleni juuristo on perusta. Kotini.

Juureni kuljettavat minua kohti multaista, mehevää maata, josta oma seksuaalisuuteni mehu nousee, sieltä maankuoren alta, virraten pitkin kehoani kohti taivaita. Olen olemassa, olen itsessäni, oman kehoni tuntien, oman haluni kuullen. Saan yhdistyttyä johonkin ikiaikaiseen, juurevaan viisauteen, joka vahvistaa oman kehoni täyteläisyyden kokemusta, haluni nostamista. Vahvojen juurteni vuoksi harvoin olen irti itsestäni. Nykyään on harvoin kokemus itsensä vierellä kulkemisesta. Jos ei itsensä vierellä kulje, kuulee selvemmin.

 Juuriston tunteminen on myös tiedostamista omista sukujuuristaan - mistä on lähtöisin, millaisia tarinoita sukupolvien ketjussa on ollut, jotka mahdollisesti edelleen elelevät hiljaisesti pitkin sukupolvien helminauhaa, siirtäen eteenpäin pois käännettyjä katseita ja tiedostamattomia tunteita.

On kiinnostavaa tarkastella mikä on omien vanhempien, heidän vanhempiensa, ja taas heidän vanhempiensa asenteensa ollut seksuaalisuuteen, mieheyteen, naiseuteen? Onko siellä keikkunut epätasapaino vai liekkö ollut kauniisti tasapainossa, nuo eri ilmentymät?

Omassani, sekä äidin, että isän sukulinjoissa on epätasapaino ollut valloillaan. Se on näkynyt esimerkiksi naisten kohtelussa itseään tai toista kohtaan, joka on ajoittain ollut julmaa. On pitänyt piilottaa itseään. Jollain lailla ovat olleet ymmärrystä vailla. Ilmassa on leijaillut kokemus, harha, miehuuden paremmuudesta. Naiseuden alemmuudesta.

No entäpä ajatus ja kokemus seksistä, himosta ja halusta? Onko seksistä saanut nauttia vai onko se ollut enemmänkin suoritus ja velvoite? Jos niin on ollut, niin voiko olla, että tämä edelleen vaikuttaa minuun, sinuun, meidän kykyymme nauttia, antautua ja heittäytyä seksin lumottuun maailmaan? Onko ollut lupa ja rohkeus tuntea olevansa halukas nainen, olla voimansa tunteva mies ja entäpä molempia samanaikaisesti? Onko osattu ottaa vastuu omasta halustaan? Kuinka on Sinun sukujesi vaiheissa elelty?

Suvun tarinat ovat tärkeitä tiedostaa ja osata sijoittaa ne omalle elämänpolulleen. Tallöin on mahdollisuus vapauttaa niitä itsestään, keholtaan, avata koteloituneita, siirtyneitä tunteita. Tällöin voi olla itsessään vapaampi, saada enemmän hengitystilaa, jotta on mahdollisuus suurempaan nautintoon itsessään.

Monet eri kehohoitometodit ovat oivallisia keinoja jumiin jääneiden tunteiden ja energioiden vapauttamiseen ja myös matkaamiseen oman juuristonsa äärelle. Tutustumaan. Itse edustan koko kehon vyöhyketerapiaa ja siitä kirjoitankin jossain vaiheessa, sen lempeistä mahdollisuuksista ja siitä kuinka kehohoidolla voi olla vaikutusta oman seksuaalisuuden kokemiseen.

Mikä merkitys Sinulle on juuristolla, juuriesi tuntemisella ja kuinka ne liittyvät seksuaalisuuteesi?

Kehoni kautta poraudun syvemmälle Maaemosen syliin, jossa on alkuni ja loppuni. Poraudun tukevasti olemaan, jotta voin olla tuulessa taipuisa, myrskyssä vankka ja kirkkauteen kurkottava.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: luonto, kehollisuus, juurevuus, luontoyhteys

Kuukautissykli

Keskiviikko 27.1.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

maalaus.jpg

Tässä hetkessä elän taas sitä kohtaa orgaanisessa hormonikierrossani, jolloin kaikki tuntuu tahmaiselta. Alati tunnen leijailevia uhkakuvia ympärilläni. Asiat saavat toisinaan suhteettomat mittakaavat. Toisen kosketus saa vetäytymään kauemmaksi ja olo on itkuinen. Kaipuu olisi totaaliseen omaan rauhaan vetäytymiseen, maaemosen rytmin tukemana lepäämään. Ihmettelen mikä minua vaivaa. Puolisoni hellästi ehdottaa: "voisiko kysessä olla kierron vaihe?" Syvässä syklin vaiheessa eläminen, mietin. "Voisiko olla? Ehkä?" Tunnistatko Sinä syklisi, rytmisi? Missä milloinkin kuljet?

Päivien päästä huomaan, että kuukautiseni alkavat. On siis aika uloshengittää, luova virta lähtee taas liikkeelle. On aika pumpata veri itsestään ulos. Puhdistutua. Pölyt pyyhkiytyvät mielestä, olen kehossani kevyt ja taas on voimaa uuden aloittamiseen. Seksi pyörii mielessä, ajatukset saavat kehon hyrräämään, kaipaamaan kosketusta. On ikävä toisen iholle. Näin taas mennään hetki, jos toinenkin. 

Kunnes huomaan, että muutamaksi päiväksi korostuukin yllättäen sisäänhengitys. Tekee mieli olla hetki rauhassa, omissa ajatuksissaan. Tunnen, että jotakin on meneillään omassa kehossani. Alavatsaa nipistelee, se muistuttaa, että on ovulaation aika. Tämän tunnistan. Keho lähettää munasolun matkaan. Matkalle lähdön jälkeen olen taas energinen ja runsaus tuntuu itsessä. Naiseus ja pehmeys itsessä korostuu. Olo on mehukas. Feminiinisen energian pehmeän pyöreän muodot tuntuvat olemuksessani. Nautin.

Ja kun munasolun matka on lopuillaan, olen kierrossani taas kohdan 1 äärellä, ihmetellen miksi maailma yllättäen näyttäytyy uhkaavalta. Mieli on apea ja vetäydyn. Puolisoni myötätuntoinen katse kertoo minulle vastauksen, ihmettelen: "ai jaa, onko taas se kierron vaihe menossa?"

Naisen syklisyyttä on kiinnostavaa tarkastella. Kuinka me elämme erilaisia vaiheita sisällämme monen monta kertaa elämämme aikana. Se on ihmeellistä. Joka kuukausi tyhjentyy kohtu verestä, jolloin tunne ikiaikaiseen esiäitien ketjuun yhdistymisestä voimistuu. Kohdun viisaus on syklin tässä vaiheessa herkemmin kuultavissa. Ihmeellistä se varmasti on myös rinnallakulkijalle, katsella muutosta kuukaudesta toiseen syklin pyöriessä omaa rytmiään. Jollain kummallisella tavalla kuukautiset usein tulevat itselleni kuin yllätyksenä, suhteessa siihen mitä tunnen. Ystäväni kanssa usein laitetaankin viestiä: "oho, mulla alkoi menkat. Ihan yllättäen. En osannut odottaa." Ihmeellistä siinä on se, että kuukautiseni ovat kuitenkin olleet olemassa jo 30 vuotta, siihen nimittäin mahtuu monta syklistä kiertoa. Joskus kierron vaiheet tunnistaa paremmin, joskus huonommin. Joskus mieli ei edes halua tunnistaa, vaan etsii sen hetkiseen oloonsa syytä itsensä ulkopuolelta. 

On upeaa ja tärkeää, että nainen tunnistaa oman potentiaalinsa suhteessa kiertoon. Tunnistaa missä mennään ja kuinka pitää itsestään huolta eri vaiheissa. tunnistaa mitä tarvitsee. Tietää milloin levätä, milloin olla aktiivinen.

Seksissä kierto voi näyttäytyä voimakkaista halun puuskista totaaliseen kieltäytymiseen. Joskus jopa epämiellyttävään oloon suhteessa kumppaniin. Erilaiset tunnetilat voivat seksin aikana pyrkiä pintaan, riippuen missä syklin vaiheessa mennään. Keho tarvitsee erilaista kosketusta eri vaiheissa. Genitaalien tuntoherkkyys sekä orgasmiherkkyys vaihtelee.

On tärkeää kertoa kumppanille erilaisista tunnesykleistä, joihin hormonikierto vaikuttaa. Ei tarvitsisi kumppanin arvuutella, ihmetellä. Toki on ihanaa jos toinen on herkkä aistimaan ja kuulemaan missä mennään mutta ei sitä voi alati toiselta vaatia. Kannustan valitsemaan omasta syklistä hyvän hetken, jolloin keskusteluun on avoin olo. 

Kuin rummun rytmin tukemana pumppaan vereni ulos kohdustani. Puhdistun, asetun ja voimistun. Se saa henkeni muistamaan jotakin ikiaikaista jonka muinaiset ovat kautta aikain jakaneet keskenään, tietäen kohdun kätkemät viisaudet. Tästä muistutan itseäni kuukausi toisensa jälkeen. Aikani vuodan hedelmällisenä naisena, kiitollisena kehoni toiminnasta. Kunnes sitten joskus, joku päivä, on aika woimavuosien. Aika jolloin kehoni asettuu uudenlaiseen tilaan, jolloin veret on vuodatettu ja siitä syntyneet elämänversot jo korkeaksi kasvaneet.

Maalaus: Markku Hietanen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuukautiset, hormonikierto, orgaaninen kierto, naisen hormonikierto, syklisyys

Ravitseva seksi

Lauantai 16.1.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

spiraali2.jpgRavitseva seksi,

Tämä tietenkin tarkoittaa jokaiselle omaansa mutta voihan olla, että siinä on kuitenkin jotakin yhteistä meille kaikille jaettavaksi, siinä mitä on ravitseva seksi.

Ajoittain olen naisten kanssa keskustellut aiheesta ja valtaosa on pysähtynyt pohtimaan, tunnustelemaan sitä, että onko omassa elämässä ravitseva seksi läsnä. Jotkut heistä ovat pohtineet asiaa ensimmäistä kertaa elämässään miettien mitä se heille tarkoittaakaan.

Voi olla vaikeaa tunnistaa mikä itselleen on seksissä syvästi ravitsevaa, varsinkin jos seksi on ollut vuositolkulla melko samanlaista, sellaista ettei uutta raikkautta ja syvyyksien vaihtelua ole ollut läsnä. Joskus tunnistamisen vaikeus nousee myös siitä, että on haastavaa kuulla oman kehon tarpeita, toiveita ja tunnistaa sitä mikä tuo itselleen ravitsevuutta.

Keskustelujen myötä naiset ovat tuoneet esiin mm. näiden asioiden vaikuttavan siihen kuinka ravitsevaksi ja tyydyttäväksi seksin kokevat:

-        lempeys itseään ja omaa kehoaan kohtaan

-        saan vapaasti ilmaista omat tarpeeni

-        tulen turvallisessa tilassa nähdyksi ja kuulluksi omana itsenäni

-        tulen kosketetuksi kauniisti ja kunnioittavasti

-        tahtisuuteni seksissä otetaan huomioon. Kumppani odottaa, että olen lämminnyt, auennut ja kiihottunut

-        saan antaa toiselle hyvää ja toisen tarpeita kunnioittavia asioita

-        rajojani kunnioitetaan

-        hetkessä on emotionaalinen yhteys läsnä, olemme yhdessä siinä hetkessä

-        rakkaus on tunteena läsnä, vaikka ei olisikaan kuin sen hetken kumppanista kyse niin kuitenkin hetkessä on rakkaudellisuus toista ihmistä kohtaan tunnettavissa

-        saan haluta orgasmia ja myös kumppani on valmis siinä auttamaan

-        kun seksin jälkeen voin tuntea olevani monella tasolla ravittu, tyydytetty ja olo on lämmin ja pehmeä

-        vahva yhteys välillämme on läsnä, ikään kuin sulaudumme yhteen tuntien energian liikkeen

-        seksille on rauhallista aikaa

-        molemmin puolinen nautinto

-        hellyys

-        tiedän, että olen saanut ravitsevaa seksiä, kun sen jälkeen on energeettisesti monella tasolla tyydytetty olo

-        kehotietoisuus on läsnä

-        leikki, huumori ja ilo tuovat seksiin keveyttä, samalla ravitsevuutta

-        vahvan intohimon, rauhoittumisen ja uuden himon nousemisen tunnelmissa kulkeminen

-        kun on turvallisuus läsnä, pystyy hermostokin rentoutumaan ja sitä myöten keho

-        ravitsevuutta seksiin tuo se, ettei sen tarvitse olla ennalta päätettyä, että se saa elää ja olla juuri sitä mitä sillä hetkellä ilmeentyy. Välillä on yhdyntää, välillä koskettelua, lähekkäin oloa, välillä nopeaa ja välillä hidasta rauhallista rakastelua. Joskus aktiivinen seksi loppuukin ja päädytään hetkessä keskustelemaan

-        ravitseva seksi edellyttää myös oman kehon tuntemusta ja uskallusta liikkua, päästää ääntä ja hengittämistä

-        kumppanin kehon tuntemus

-        kumppani on herkkä lukemaan rytmiäni ja energiaa, jota hetkessä jaamme

-        tila on turvallinen tunteiden purkautumiselle

-        myös kumppani on herkkä aistimaan hetken tunnelmia

Ravitseva seksi voi koostua monesta muustakin elementistä, mutta tästä varmasti jokainen löytää itselleen jonkin tutun asian, ehkä myös jotakin uutta mitä kohti kurkottaa. Ravitsevuuden kokeminen seksissä on monitasoista hyvää oloa, se on tunne, että on syvästi ravittu fyysisesti, psykologisesti ja henkisesti, aina näkymättömiin tasoihin saakka. Se voi olla yhdessä ihmettelyä ja elämäntilanteiden myötä yhdessä uuteen kasvamista. Ravitsevaan ja tyydyttävään seksiin eivät kaikki tarvitse kumppania, vaan saa täydentymisen kokemisen itsensä kanssa, itseään hyvänä pitäen, omia syvyyksiään tutkien. Ja joku kokee täydentymisen monen kumppanin kanssa samaan aikaan. Mikä kenellekin on tässä hetkessä tärkeää, mistä kenenkin ravitsevuus syntyy.

Kunhan jokainen olisi turvassa, yksin tai yhdessä. Kunhan jokainen saisi kokea ravitsevaa seksiä edes kerran elämänpolkunsa aikana, sukeltaen syvään nautintoon.

Mistä asioista Sinun ravitseva seksi koostuu?

Maalaus: Markku Hietanen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ravitsevuus, seksi, yhteys, seksuaalisuus

Uuden vuoden lupauksia ja päätöksiä,

Maanantai 4.1.2021 - Seksuaaliterapeutti Emma Hietanen

135231728_463303391367240_8671168561811792695_n.jpgOletko tehnyt näitä, millaisia ne ovat? Kutsun Sinua pohtimaan ovatko mahdolliset lupaukset asetettu lempeydellä itseäsi kohtaan, ovatko rakkaudella valittuja?

Yksi lempparilupauksistani on itseni, kehoni jokapäiväinen pehmeä huomiointi. Hetki voi olla vain ajan häivähdys, kunhan hetkessä on tietoisuus läsnä, tai se voi olla ihana, nautinnollinen, viipyilevä hetki oman kehoni äärellä. 

Miltä mahtaisi tuntua tämän alkaneen vuoden lopulla jos joka päivä antaisi itselleen ajan pysähtyä oman kehon äärelle? Koskettaisi kauniisti ja hellästi omaa kehoa, kulkisi jokaisen mutkan ja notkon. Viipyilisi kehon maisemia tutkaillen, rauhassa. Lempein käsin koskettaisi jokaista kohtaa. Antaisi kiitosta kehon jokapäiväisestä toiminnasta ja kuuntelisi mitä se todella kaipaa ja haluaa. Antaisi omalle keholleen viestin, että kaikki on hyvin, olet kaunis ja ihana juuri sellaisena kuin olet, olet riittävä. Olen riittävä. Ja pikkuhiljaa toistojen kautta pudottautuisi takaisin kotiin, kehoon, oman kauneuden syntysijoille. 

Jos toistaisi tätä tämän vuoden ajan niin mitä arvelet, muuttuuko suhtautumisesi omaan kehoosi, itseesi, lempeämpään suuntaan? Voisiko olla mahdollista, että herkemmin kuulisi nautinnon ja kosketuksen kaipuun? Kuulisi omat tarpeet? Katselisi lempeimmin silmin? Naisten kanssa keskustellessani olen todennut monen kohdalla näin tapahtuneen, he ovat päässet, varsinkin rintojen ja genitaalien päivittäisen kosketuksen kautta, lähemmäksi omaa kehoaan. Vahvistaneet kehoyhteyttä. Mieli on pehmennyt ja kehosta on tullut enemmän koti, herkemmin kuuleva.

Mitä Sinä tuumaat tästä asiasta?

Kirjavinkki: Mielelläni kehossani, Minna Martin ja Petra Saariranta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: oma keho, kehollisuus, lempeys, uuden vuoden lupaukset, oman kehon kosketus, kehopositiivisuus

Vanhemmat kirjoitukset »