Me kaikki synnymme seksuaalisina ja aistillisina ihmisinä ja meillä kaikilla seksuaalisuus on läsnä jollain tapaa läpi koko elinkaaren. Jokaisen seksuaalisuus on ainutlaatuista ja jokainen ihminen ilmentää sitä omalla tavallaan, elämän eri vaiheista riipppuen. Tasapainoinen ja hyväksyvä suhtautuminen omaan seksuaalisuuteen, oman kehon tunteminen ja seksuaaliterveydestä huolehtiminen tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisella on oikeus nautintoon ja parhaimmillaan seksuaalisuus on valtava voimavara ihmisen elämässä.


Uutiset

Koronaepidemia, Etäyhteys (10.08.2020)
Vallitsevan Korona-tilanteen vuoksi teen terapiavastaanottoja myös Doxy.me etäyhteyden kautta.